Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse
annonse

18. juli kunne vi på Resett lese:

– 24. mai 2020 planlegger NRK å sende et direktesendt TV-program i forbindelse med den muslimske høytiden id al-fitr, skriver NRK.

Hvorfor ser NRK det som sitt samfunnsoppdrag å sende «Kvelden før kvelden» fra den muslimske høytiden id. Programmet er ment å samle landet og bli en begivenhet for alle. Islamsk Råd Norge synes ideen er god. Det er nok andre som synes ideen er dårlig og provoserende. Mange vil lure på om det er en spøk, en form for humor, eller for å få fart på islamiseringen. Polariseringen i landet vil ikke bli mindre hvis NRK får det som de vil.

annonse

Så tre sitater fra samme artikkel i en litt endret rekkefølge:

– NRK ønsker å inngå et samarbeid med Kulturdepartementet for å se på mulighetene for å gjøre begivenheten til et nasjonalt event.

– «Vår drøm er å gjøre dette til noe større enn bare en TV-sending», heter det i henvendelsen til departementet.

annonse

– Programmet er ment å samle landet og bli en begivenhet for alle.

Hvem er alle i denne sammenhengen? Menes det med alle, alle andre religioner og trosretninger her i landet? Er det meningen at alle religioner og trosretninger skal få en like stor markering av viktige merkedager kringkastet ved hjelp av NRK?

Les også: Hver tredje nordmann vil ikke betale for NRK

– Og hvordan kan programmet samle landet?

Ramadan er en av de fem søylene i islam og er en religiøs plikt for alle muslimer. At religiøs plikt kan være forenelig med frihet, er uforståelig for en som selv vil bestemme over livet sitt og ikke være diktert av religiøs tvang eller av andre. I Norge er det slutt på kirketvang. Kirka skal ikke lenger ha innflytelse over sjelene. Prestestyret er historie, trodde vi.

Det er derfor merkelig hva NRK legger opp til et knapt år fram i tid.

At religiøs tvang skal være forenelig med demokrati (se § 12 i II NRK-plakaten) er ubegripelig. Religiøs tvang betyr jo at folket må la seg innordne religionen, mens i et demokrati er det folket som lager lovene og reglene en skal følge, og ikke en høyere makts inngripen og Sharia.

Her er NRK på ville veier. – Men: Det er ingen skam å snu!

annonse

I Järfälla kommune i Sverige valgte man i år å prioritere id – siste dag i ramadan – i år 4. juni, framfor feiringen av nasjonaldagen 6. juni. Den svenske identiteten er truet føler flere og flere svensker etter det som skjedde i Järfälla, og hva de har opplevd ellers. Det bør være et tankekors mener mange svensker, kanskje det også får nordmenn til å gå i tenkeboksen. Noen ser på det som at islam trumfer alt.

I grunnskolen har en de siste årene vært forsiktige med julefeiringer slik vi har vært vant til i generasjoner. Hensynet til noen av dem som er kommet fra andre land, skal være årsaken. Tekstene i julesangene og andre sanger er under lupen rundt jul for å være føre var. Hva det skal være godt for, kan en lure på. Det er visst for at noen ikke skal føle seg krenket eller støtt. Avslutninger i kirka er det også blitt færre av.

Les også: NRK tar ingen selvkritikk etter bruk av Lars Gule som terrorekspert: – Han har kompetanse

Er det realistisk å tenke seg at muslimer tar for seg tekster de har brukt i sin religionsutøvelse og forandrer dem fordi noen etnisk norske kunne føle seg krenket av innholdet hvis de kom til å lese dem?

Respekt for andre mennesker har vært en selvfølge her til lands. I muslimske land og muslimske samfunn er toleransen for andres tro og tenkning ikke særlig framtredende, snarere tvert imot. Ordet vantro brukes blant muslimer i dag, mer og mer, i nedsettende betydning, og for å legitimere terror i verste fall.

Klaus Wivels bok «Den siste nattverd» forteller om fordrivelse av kristne i den muslimske verden, om hvordan innbyggere nå føler seg som fremmede i sitt eget land og som lengter bort. – Ikke ulikt det som har begynt å skje i Sverige, i deler av Norge, og i mange andre land i Europa.

annonse

Hvordan muslimer i Norge ser på Kari og Ola Nordmann, som ikke lar livene sine bli styrt av Koranen, Allah og hans profet Muhammed, er det umulig å vite sikkert. Men at islam skal være så mye annerledes her til lands, enn i landene som kaller seg muslimske og hører til den muslimske verden, er det vanskelig å tro.

Jeg er enig i at en ikke skal stigmatisere noen mennesker – verken muslimer, jøder, kristne eller personer som bekjenner seg til andre religioner eller andre livsanskuelser. Enhver har krav på respekt for retten til å tro, men ingen har krav på respekt for innholdet i sin tro.

Les også: Tatt for plagiat, nå begynner han i NRK

I § 13 i II NRK-plakaten står det at NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne.

– For muslimer er ytringsfrihet vanskelig når de ikke gis rett til å gi uttrykk for tvil og på den måten blir avskåret fra å kunne diskutere dogmene slik det går an med andre religioner, menneske til menneske.

annonse

Det er ingen tvil om at det største presset mot ytringsfriheten i dag kommer fra intolerante muslimer i Vesten og i muslimske land som reagerer mot islamkritikk og blasfemi.

Tro kan aldri være noe annet enn forholdet mellom en person og en guddom, eller en skaper, eller hvordan en nå skal kunne uttrykke det. Tro kan ikke være pådyttet av andre: Da er det plikt, tvang!

I § 18 i II NRK-plakaten slås fast at Norges religiøse arv skal gjenspeiles i tilbudet fra NRK og at mangfoldet av livssyn og religion også må få plass. Vi har oppnådd folkestyre i Norge. Men vi har også sett at religion kan stå i veien for et demokratisk styresett – slik det var tidligere her til lands da det var nær forbindelse mellom kirka og myndighetene. Det er naivt dersom en lar ramadan og id, som altså er en plikt for alle muslimer, få en slik TV-dekning NRK legger opp til. Det er å skru tiden tilbake. Og en overser at islam er å betrakte som en ideologi som gjennomregulerer menneskenes liv fra vugge til grav, og som har et prestestyre som hjelper deg til ikke å la tvilen få innpass.

Les også: Absolutt propaganda: NRK gir sitt bidrag til klimapanikken

I § 18 i II NRK-plakaten står det også at NRK skal være uavhengig og balansert over tid. NRK har kritisert enkeltpersoner for bruk av kors under TV-sendinger. Kristendommen harseleres det med stadig vekk i NRK, men islam synes å være fredet for humor og satire. Årsaken til det er helt klart frykten for trusler og hva som kan skje om noen hevder at Koranen, Allah eller hans profet er blitt krenket på et eller annet vis. Det må vel kalles selvsensur, og et bevis på at uavhengigheten og balansen har hatt dårlige vilkår over tid. – Trist!

Islam betyr underkastelse og står for et totalitært styresett, som vel de fleste i Norge ønsker seg langt vekk fra, og som kolliderer til de grader med de norske verdiene vi har vært så stolte av. Vi har etter hvert oppnådd folkestyre og likestilling for kvinner og menn, og det er lov å tenke selv og gi uttrykk for det. Islam er det motsatte av dette. For muslimer er ramadan og id en plikt.

Det er dumt og feigt å lukke øynene for det negative som vi ser i flere land der islam møter Europa. Ingen røyk uten ild. Folk som bor nærmest problemene, ser det de ser og må få gi uttrykk for det de opplever. Det er sørgelig at mange velmenende folk i Norge, og andre land, ikke tør debattere det som skjer på en balansert måte, men angriper sine landsmenn isteden.

Den syriske poeten og essayisten Adonis bok «VOLD OG ISLAM» bør alle i Norge lese. – En tankevekker både for muslimer og oss, som har en kristen arv, og for alle andre. Det er en kritikk, som kommer innenfra den arabiske verden, av den politiske islam.

Det er sikkert velment og en god tanke som ligger bak forslaget om å vise feiringen av id på NRK-TV.

Et program om islam hvor en diskuterte dogmene, og om tro og tvil lar seg forene med islam, hvor motstemmene blant muslimene fikk slippe til hadde vært interessant å se på TV-skjermen med NRK som programansvarlig, og hadde passet bedre til II NRK-plakaten § 12 og § 13.

I Norge skal alle ha rett til å tenke og tro og tvile, og ikke la seg styre av andre, et presteskap eller en selvoppnevnt maktelite.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon