Danmarks regjering vil doble straffen for visse typer kriminalitet i gettoer