Mot muslimsk flertall i Oslo

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Finansavisen presenterer fremskrevne tall for den demografiske utviklingen i Oslo i en artikkel kalt «Forskjellsbyen» på lørdag. Tallene er regnet ut av Fremskrittspartiet og baserer seg på  SSBs scenarioer. Befolkningsandelen med bakgrunn fra ikke-vestlige land (Landgruppe R3) vil ligge mellom 27-28 % i 2020. I middelalternativet fra SSB vil det ha steget til 39,4 % i 2050 og i høyalternativet til 48,6 %. I 2070 vil mellom 48,8 – 62,8 % av befolkningen i Oslo komme fra ikke-vestlige land.

Fremskrittspartiet har også regnet ut andelen med bakgrunn fra muslimske land i dette regnestykket. Anslaget er at 70 % av ikke-vestlige innvandrere kommer fra muslimske land. I 2020 vil mellom 20-21 % av befolkningen i Oslo komme fra muslimske land. I 2050 vil det ha steget til mellom 29,5 – 36,4 %, og i 2070 vil det i høyalternativet være 47,3 % med muslimsk bakgrunn i Oslo. Ytterligere 37,9 % av befolkningen vil ha innvandrerbakgrunn. Det innebærer at andelen «urnorske» i Oslo vil være nede i ca. 15 % i 2070.

Christian Tybring Gjedde fra FrP sier til Finansavisen at han finner håp i det faktum at mange med bakgrunn fra muslimske land velger å ikke melde seg inn i en moské. Det er de «sistnevnte som han er håpefull til. Det er de som virkelig har innvandret, som tar til seg vestlige verdier, som ikke har tatt med seg ekkokammeret sitt fra hjemlandet,» skriver Finansavisen. I dag er 9 prosent av Oslos befolkning medlem av en moské, mens hele 16 % av befolkningen har bakgrunn fra muslimske land ifølge beregninger fra FrPs stortingsgruppe.


Publisert: sep 10, 2017 @ 10:31 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Spaceman_Spiff

  Kloke ord fra Tybring Gjedde. Han og Listhaug er de eneste som tar inn over seg problemene.

 • Steinar Sørensen

  Hovedproblemet er at den etnisk norske befolkningen skiftes ut i raskt tempo og befolkningen blir ikke konsultert. På lederplass har Jyllands-posten en dyster beskrivelse av utviklingen i Sverige. Se
  http://jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE7942276/Gode-og-onde/

  Det er på tide at politikere tar den etnisk norske befolkningen på alvor. Det er ikke i vår interesse at mennesker med svært forskjellig kultur fritt kan overta landet. Hva var det våre forfedre kjempet for i 1940?

  • Geiseric

   Ja, hva var det egentlig de kjempet for i 1940?

   • Finn

    Ja hva var det egentlig igjen?
    For nasjonalstaten? Var de nazister de også da?
    Kjakan og Co?
    Synes å merke en del rotering i ymse graver!?

    • Geiseric

     «Kjakan & Co» levde lenge nok til å oppleve «det nye vi», det nye «Norge». Vi hørte ingen protester fra den kanten. Kjakan var til og med aktivt med som forsvarer av dette nye som vi ennå knapt har et navn på («Ekstremistan» har vært foreslått).

     Kort sagt ser jeg ingen åpenbar motsetning mellom de som kjempet i 1940 og «Oslove» eller «Refugees Welcome».

     • ad1648

      Jeg tror Kjakan var medlem av Arbeiderpartiet. Men Max Manus var innvandringsmotstander og stemte FRP, selv om dette har blitt tiet ihjel etter hans død. Men det var godt kjent de siste årene han levde.
      Manus var foørvrig ganske upolitisk; hadde ingen høyere utdannelse og var heller ikke intellektuell; men han var patriotisk og hans motstandskamp under krigen handlet om at utenlandske inntrengere skulle ut, ikke hvilken politisk ideologi inntrengerne hadde. Før innvasjonen hadde han også slåss mot kommunistene i den fins-sovjetiske vinterkrigen.

     • Geiseric

      Godt poeng. Det er klart at de som kjempet mot okkupasjonsmakten selvsagt ikke var en homogen masse, men folk med ulike motivasjoner og bakgrunner. Men med unntak av Gjems-Onstad, har det såvidt meg bekjent ikke kommet noen nevneverdig motstand fra den leiren ift. den demografiske utviklingen i Norge etter 1970. Både Kjakan og Ragnar Ulstein har vært positive til, og støttet, denne utviklingen. Det er derfor vanskelig å se at motstandskampen under krigen, der også antinasjonale kommunister spilte en viktig rolle, kan anses som en nasjonal kamp fra et norsk-etnisk synspunkt. Satt litt på spissen: tyskerne, som både etnisk, kulturelt og historisk står oss nært, var aldri en trussel mot oss fra et etnisk synspunkt. De var «slemme» med minoriteter, men stort sett «snille» med oss i majoritetsbefolkningen.

   • Jon H

    Bl.a. for friheten nordmenn hadde før de ble underlagt et totalitært regime, nasjonalsosialismen, som ble påtvunget oss og la seg som en ondskapens svøpe over hele landet. Vi får være glade for at Norge – sammen med resten av verden – ble kvitt denne -ismen og at vi igjen kunne leve frie liv, med ytringsfrihet, tanke- og religionsfrihet og andre humanistiske verdinormer og goder i livene våre. Men vi skal ikke ta dette for gitt. Det er ikke noen naturlov som sier at vi skal ha slik frihet – det er vår egen evne til å ivareta og kjempe for dette som avgjør. Nå er vi blitt i stor grad for naive og vi tar friheten vi har som en selvfølge. Det må vi ikke gjøre.

    Nå er det en annen -isme, islamisme, som langsomt og tålmodig strekker sine tentakler inn i det norske samfunnet og sprer seg som en ondartet kreft. Vi har blitt så naive og godtroende her i landet – og systematisk indoktrinerte – at vi ikke er i stand til å se farene som denne ureformerte oldtidsideologien utgjør – og i stadig større grad vil utgjøre, etter hvert som landet vårt islamiseres. Svært mange nordmenn lever i den villfarelsen at islam bare er en vanlig religion, og forstår ikke at det faktisk er en ideologisk pakkeløsning, med politiske ambisjoner og krav om å regulere samfunnet, som streber etter totalitær, religiøs kontroll og å desimere personlig frihet.

    Det dreier seg om en grunnleggende sett totalitær ideologi, med integrerte politisk ambisjoner. Det er en ureformert, 1400 år gammel oldtidsideologi – med religiøse sider (noe som gjør det til en svært farlig coctail!) – som er så dominerende, intolerant og kravstor for seg selv at den alltid vil strebe mot å ta over kontrollen og styringen i ethvert samfunn den slår rot.

    En av grunnene til at mange ikke forstår faren, er at ‘invasjonen’ skjer såpass gradvis og tålmodig at islamiseringen og de stadig voksende tentaklene til denne oldtidsideologien ikke merkes så mye over tid. Den kom ikke en dag med marsjerende islamske fundamentalister med geværer i beredskap, slik nazi-tyskerne plutselig spaserte nedover Karl Johans gate i Oslo 9. april 1940. Islamismen inntogsmarsj i Norge – og Europa – er spredt over lang tid.

    Men ‘invasjonen’ er like reell uansett. Folk forstår det bare ikke. Men islamismen griper stadig mer inn i samfunnsstrukturene våre og nå har eksempelvis Oslo også en islamist i sitt bystyre. Snart kommer det vel flere.

    Hva er grunnen til at 80% av muslimer stemmer AP? Denne ureformerte oldtidsideologien omfavnes ukritisk av partier som Arbeiderpartiet, SV og Rødt – og kommer disse partiene i bedre posisjon kommer også islamistisk orienterte politikere lettere i posisjon.

    Hvis vi som samfunn ikke stiller større krav om god assimilering til norske verdinormer, så gjør vi oss selv en bjørnetjeneste og bereder grunnen for en rotvelting av det norske samfunnet – som jeg tror egentlig de fleste av oss ikke ønsker. Vi har det stort sett bra som vi har det, og det er på tide å våkne opp og sørge for at det forblir slik.

    • Geiseric

     Din kommentar reiser et par spørsmål:
     1. Du mener at innvandring til Norge i stort antall og på kort tid ikke er noe problem i seg selv? Problemet er hva de har i «bagasjen» av ideologi?

     2. Du mener et system som på ca. 1 generasjon fullstendig har endret seg selv radikalt både demografisk og kulturelt uten folkeavstemninger eller fri meningsutveksling fortjener merkelappen demokratisk? Inkluderer ikke den friheten du snakker om også retten til å bestemme «i eget hus»?

     • Steffen

      Nr 1 vil jeg si er korrekt, si vi hadde tatt inn 30 000 svensker i året altså innvandrere med samme kultur/språk ville det ikke vært store problemer, verken økonomisk eller ideologisk.
      (Derfor mener jeg at en flykning må gå til nærmeste kulturelle og språklige land) ta Ukraina, Polen tok i mot langt over 1 million flykninger derfra har vi hørt om noen problemer rundt dette?? Nei!
      Hører vi noen problemer fra den milionen Tyskland tok? Ja!

     • Geiseric

      Hvis jeg kan tolke deg dithen at du differensierer mellom innvandrere som står oss nært etnisk, historisk og kulturelt (altså folk fra nordisk-germanske land) og fjern-/fremmedkulturelle, et synspunkt som jeg deler, tror jeg ikke det var budskapet til islamkritiske Jon H (se over).

     • Jon H

      Hei, gode spørsmål. Jeg prøver å svare på begge i en ‘liten’ høyttenking. Jeg har bodd mange år i utlandet, og flyttet tilbake til Norge for et par år siden. Det var mildest talt et sjokk å se og erfare hva som hadde skjedd mht. innvandring til landet i løpet av de årene jeg ikke bodde her. Når jeg skrev gradvis i forhold til innvandring og endring, så er tidsrammen i praksis fra 1970-tallet og frem til i dag. Det er en tidsramme på snart 50 år. Mye har skjedd på disse tiårene. Men selv et par tiår er nok tid til at det kan sees på som gradvis endring, selv om endringene er ganske store… Den første moskéen i landet kom så vidt jeg forstår for over 40 år siden. Uten at jeg vet tallet, så er det nok i dag sikkert oppunder 150 moskéer og ‘kulturhus’ i landet, og de spretter opp som paddehatter landet rundt.

      Noen ganger tar muslimer over gamle kirkebygninger og kapell, og omgjør dem til moskéer. Bildet under kommentaren viser når korset ble fjernet fra Landfalløya kapell i Drammen for noen år siden. Et synlig bevis for den stadig mer intense islamiseringen av landet vårt.

      Svært mange av våre folkevalgte ser ikke ut til å bry seg, men satser i all sin politiske korrekthet og multikulturelle omfavnelse og drømmerier på at det nok ‘går seg til’. Dette er en ‘håpe og tro’ holdning og en direkte uansvarlig eksperimentering med et land og en befolkning som er ganske skremmende. Mange og stadig flere er bekymret for disse holdningene og denne uansvarligheten.

      Ang. antall flyktninger: Ja, et stort antall flyktninger på kort tid har klart ført til mange praktiske problemer (lang liste kan skrives…), det utgjør et problem i dag (bl.a. integreringsmessig) og vil fortsette å utgjøre et problem – til og med dersom ingen flere kom hit på lange tider – bl.a. pga. de grunnleggende premissene for hvordan man tenker rundt og håndterer alt sammen i stor grad er feil!

      Vi må stille helt andre og mye strengere krav til de som har kommet hit og som kommer hit, bl.a. i forhold holdninger, ideologier, kultur, tradisjoner, tenke- og gjøremåter som de har med seg ‘i bagasjen’. Mye av dette hører ikke hjemme her, som f.eks. kjønnslemlesting, flerkoneri, gifte seg med barn, æreskultur, tvangsekteskap, kvinneundertrykking, intoleranse i forhold til andre livssyn og levemåter. Lang liste kan skrives.

      Dette er ikke ‘rasistisk’ eller ‘hatefullt’ eller ‘fremmedfiendtlig’ eller basert på noen andre ‘følerier’ – det er en pragmatisk og logisk konklusjon og innstilling, gitt fakta som foreligger. Rent logisk og pragmatisk: Skal vi unngå endeløse problemer og konflikter i fremtiden, og et enormt press på – og potensielt desimering av – vår egen kultur og våre verdinormer, må vi sette foten ned, og stille strengere krav.

      Her i Norge gjelder norske verdinormer, og slik skal det forbli. Norge og nordmenn har tatt i mot og integrert impulser, lærdom, kultur og alt mellom jord – og gitt impulser ut til verden også – og slik bør det jo være. Vi lever ikke i en lukket boble her i Norge. Men det er forskjell på å snyte seg og skjære nesen av seg.

      De som kommer hit må innrette seg og tilpasse seg i mye større grad. Dette multikultur-eksperimentet – som spesielt de venstrevridde blant oss svermer for og er så begeistret for – er et vanvittig foretagende. Det vil uten tvil på sikt føre til et totalt babelsk samfunnskaos – vi ser de første tegn allerede.

      Vi kan ikke ha fundamentalt forskjellige livs- og menneskesyn og holdninger som liksom skal leve side om side i fordragelighet. Den eneste måte det kan ‘fungere’ på, er gjennom segregering, slik vi har sett utvikle seg selv, innenfor rammen av myndighetenes multikultur-filosofi og -politikk – som i praksis er stort sett å betrakte som en laissez faire-filosofi.

      Innvandrere forstår at de kan gjøre omtrent akkurat som det passer dem. NAV-penger og hjelp og støtte strømmer på uansett, og samtidig som få krav stilles. Så – ikke så merkverdig kanskje – tar de seg til rette slik de vil. De durer i vei med å bosette seg konsentrert i bydeler og byområder – vi ser utvikling i retning getto-lignende tilstander – og svært mange innvandrere lever i stor grad livene sine akkurat som i hjemlandet, de har sine egne innvandrerbutikker med mat og saker og ting fra hjemlandet, går med klærne fra hjemlandet, snakker stort sett bare språket fra hjemlandet osv. osv. Og de fortsetter med det også i 2. og 3. generasjon. Dette er ikke integrering – det er det motsatte – nemlig segregering og parallellsamfunn. Dette bærer helt klart galt av sted. Det var den siden av saken.

      På et noe mer overordnet nivå har den nåværende regjering endret premissene i mer bærekraftig retning, ved å stramme inn og sette strengere krav. Men vi har per i dag likevel et asyl-regime som må revideres totalt. Hvis ikke vil velferdsstaten som vi har bygget opp skal totalhavarere, sammen med mye annet.

      Asylinstituttet ble ikke laget med slike scenarioer som at hundretusenvis av mennesker skulle strømme til et land og få asyl. Asyl-ordningen er i prinsippet slik at de som får asyl i et land ikke nødvendigvis skal få permanent opphold og statsborgerskap, med alle rettigheter til trygder og andre goder slik nordmenn har (og mer til, slik at etniske nordmenn faktisk diskrimineres). Dette er jo total galematias og kan ikke fortsette. Med et slikt regime vil jo halve verden etter hvert søke å migrere til land som har slike (selvutslettende) ordninger. Og det er jo det vi ser med mange av disse migrantene fra Afrika som strømmer til Europa. Millioner står i kø for å komme til Europa og land som Norge for å få bedre liv i våre velferdsstater. Men dette kan jo selvsagt ikke fungere. Tanken bak å gi asyl til flyktninger var først og fremst ment som en midlertidig beskyttelsesordning, der flyktninger kunne søke tilflukt til det var trygt for dem å reise tilbake igjen til hjemlandet.

      Når de som kommer hit og påberoper seg å være flyktninger får asyl, og deretter reiser på ferier tilbake til hjemlandet – som de da har flyktet(?) fra – forstår jo alle med litt vett og forstand at her er noe som skurrer. Da har de sansynligvis ikke lenger behov for asyl, og kan reise hjem igjen. Dette asyl-regimet må totalrevideres. Norge bør nok helst gjøre det i samarbeid med andre Europeisk land, men vi er tross alt en suveren nasjonalstat og kan velge våre egne måter å håndtere asylpolitikk på, hvis andre land driver med selvutslettende praksiser. Vi har rett til å bestemme i eget hus, som nasjon, og vi som bor her i dette landet må – hvis ikke asylpolitikken radikalt endres – få en folkeavstemning om hvordan vi som nasjon skal forhold oss til dette presset fra folk som vil migrere til og bosette seg her i landet.

      Nå har vi eksempelvis denne nyheten som NRK bragte for noen dager siden, som sier at fra 2025 må hver enkelt av oss betale minst 10 000 kr mer i skatt per år, for å finansiere dette innvandrer-‘gildet’. Det er på tide å sette foten ned og få på plass en bærekraftig asyl- og integreringspolitikk. Det er bare å håpe at flest mulig i morgen gir sin stemme til partier som ikke vil fortsette med masseiinvandring og multikultur-eksperimenteringen.

      Bildet under viser fjerning av det kristne korset fra fra Landfalløya kapell i Drammen for noen år siden. Kapellet ble kjøpt av et muslimsk ektepar. Et synlig bevis for den stadig mer intense islamiseringen av landet vårt.
      . https://uploads.disquscdn.com/images/0f11c25cd8419388067013868b9dcab252a8bbf5d6e3bf74e48a6667710adbe8.jpg

     • Geiseric

      Jeg har stor sympati med og forståelse for mye av det du skriver. Jeg kan godt si meg enig i mange av punktene. Jeg vil likevel oppfordre deg til å tenke historisk og gå litt dypere ned i materien – hvordan kom vi dit vi er i dag?
      Mye av det du nevner står for fall: velferdsstaten, nasjonalstaten, statskirken, på litt lengre sikt kanskje også det norske språk og norsk etnisitet slik vi kjenner det.

      Det koker ned til at «kjøttvekta» bestemmer. Kommer det mange nok, vil de forandre Norge til det ugjenkjennelige. Dette er en selvforsterkende prosess som pågår over hele Vesteuropa. En av hovedårsakene er at maktelitene helt har sluttet å respektere majoritetsbefolkningen, som stilltiende godtar utviklingen. Satt på spissen kan man si at masseinnvandring er et symptom, men at sykdommen er å finne hos majoritetsbefolkningen, som får de politikerne den fortjener.

     • Jon H

      Ja, enig med det du skriver. Jeg presiserte visst ikke det – men når jeg skrev at vi må få en bærekraftig asylpolitikk så inkluderer det antallet også og den fremskrivningen vi kan gjøre i forhold til dagens situasjon, gitt de parameterne vi kjenner til og realistisk kan forestille oss.

      Jeg skrev at jeg fikk sjokk da jeg flyttet tilbake til Norge etter mange år i utlandet, og det var først og fremst i forhold til antallet innvandrere, over alt. I forhold til for bare et par tiår siden er det direkte rystende. En kan til tider lure på om en faktisk er i Norge, eller et annet land. Det er veldig rart, og ganske skremmende.

      En annen ting som er skremmende, er at med tanke på fødselsrater i den opprinnelige etnisk norske befolkningen sammenlignet med innvandrer-befolkningen, så ligger vi allerede nå meget tynt an som folkegruppe. Ikke minst også på grunn av at innvandrere i stor grad ikke assimileres, men lever segregerte liv, med stort sett helt og holdent sin egen kultur fra hjemlandet og i svært stor grad bare gifter seg innen sine egne miljø, og driver med henteekteskap (som fetter og kusine fra storfamiliene i Langtvekkistan). Det er mange faktorer.

      Men det er i alle falll svært skremmende – og nesten ikke til å tro – når en hører på f.eks. SV- og Rødt-politikere, som totalt ukritisk vil fortsette med titusenvis på titusenvis av flere flyktninger inn til landet, vil ha en svært liberal familiegjenforeningspolitikk, og er totalt ukritisk til henteekteskap osv. osv. Dette er jo det rene vanvidd, og vil føre til noe tilsvarende omtrent etnisk rensing av oss nordmenn som folkeslag. Dette er ikke overdrivelser eller svartmaling. Det eneste usikre parameter i den sammenheng er tidsfaktoren – og den er noe usikker bl.a. pga. ulik asyl- og innvandringspolitikk, gitt hvilken regjeringskonstellasjon vi til enhver tid har. Så spørsmålet ang. tidsfaktoren er mer som så: Vil det ta f.eks.25-30 år eller f.eks. 50-60 år? Sikkert ikke svært mye lenger enn det i alle fall. Og med den eksperimentelle multikultur-politikken som mange partier ønsker, der det ikke stilles krav til tilpasning til våre norske verdinormer, så vil nok Norge fremstå som et muslim-dominert Norabia innen noen få tiår.

      Hva er det som foregår oppe i hodene på disse godhetsapostel-politikerne som vil landet vårt og den norske befolkningen så vondt?

      Det er ganske skremmende og nesten ikke til å tro.

      Jeg kan bare gjenta oppfordringen – håper at flest mulig i morgen gir sin stemme til partier som vil stoppe med ukritisk og ikke bærekraftig masseinnvandring og multikultur-eksperimentering.

     • Smil

      Imponerende tilsvar og svært lærerikt. Hele innlegget burde frem som kronikker i de største medier. Hadde alle vært på ett så saklig plan, ville debatter vært meget gode.
      Tusen takk.

    • arnt steen
     • Gal Person

      Bare tull, Sosialismen er representer av nazismen, det blir feil å tro at de «sosialistene» ikke hadde noe med Nazi Tyskland å gjøre.
      Fulle navnet på naziene var det nasjonal sosialistiske tyske arbeider parti.

     • densensurerte

      Det går sikkert an å diskutere hvorvidt man skal differensiere sosiaismen fra kommunisme til og med sosialdemokrat.
      Det som uansett bør være regelen, er at Staten har tilnærmet null makt over individet.
      Staten skal kun være en vokter av grenser og tilrettelegge et minste felles multiplum av ønskede tjenester.

    • Torunn Borge Bjelland

     Veldig bra! Dette innlegget ditt bør du få inn i alle landets aviser!

  • per111

   Problemet er at folk vil ha det slik, de stemmer AP, SV, V, MDG, Krf og V, dvs nesten halvparten av velgerne synes dette er ok. Vi får det vi fortjener.

   • Steinar Sørensen

    Jeg tror ikke folk vil ha det slik. Innvandringens konsekvenser problematiseres ikke av ledende politiske parti og folket blir ikke tatt med i diskusjonen og de utfordringer som følger. Jeg håper at politikere står opp for våre verdier og former et samfunn som er godt for alle. Våre forfedre har kjempet og arbeidet for at vi skal ha det bra. Det er å håpe at utviklingen blir bra og at vi tar vare på det Norge vi er overlevert.

    • Leif

     Når «folk» stemmer slik de gjør (altså på innvandringsvennlige partier) så skyldes det ett av to:
     1) Innvandring kommer lenger ned på listen over saker som betyr mest i valget. Dvs. etter helse, miljø, skole o.l.
     2) Folk er ikke så innvandringsfiendtlige som du tror, fordi du overdriver hvor mange som støtter HRS, Document og Resett. De utgjør en bagatell i den store sammenhengen.

     Hadde det vært slik som du TROR, så hadde FrP hadde mye større oppslutning.

     • ad1648

      Det har du forøvrig rett i. Bortsett fra at jeg misliker ditt bruk av ordet «innvandringsfiendtlig». De fleste av oss; de aller fleste; av oss som er negativ til dagens innvandringspolitikk er ikke fiendtlig innstilt til våre medmennesker; vi ser bare at den politikken som føres er ødeleggende for samfunnet og at den ikke er bærekraftig. Å være for kontroll av sitt hjemlands grenser er ikke det samme som å hate utlendinger.

     • Leif

      Leser man kommentarfeltet på HRS og Document, så er det ikke tvil om at de aller fleste der er innvandringsfiendtlige. Det gjelder redaksjonene også. Men «innvandrer» = muslim i disse miljøene.
      Disse ønsker stopp i innvandring av muslimer, og at de som er her, tilpasser seg norske verdier.

     • Steinar Sørensen

      I følge SSB (Holmøy) vil det være rundt ti millioner innbyggere i Norge i 2100. Av dette utgjør den etnisk norske befolkningen ca. 3,5 millioner. Innvandrerne vil utgjøre 6,5 millioner. Mitt spørsmål er om det norske folk blir tatt med på råd og om de synes dette er greit? Mennesker er mennesker uansett hvor de kommer fra og vi bør ivareta hverandre på en høvisk måte. Etnisitet betyr likevel mye og et nytt Norge bestående av flere etniske folkegrupper kan føre til gnisninger, spenninger og uro. Dette er min bekymring. Jeg hater ingen, men jeg spør om politikken som føres er godt nok forankret i det norske folk.

     • Geiseric

      «Mennesker er mennesker uansett hvor de kommer fra og vi bør ivareta hverandre på en høvisk måte.»

      Det er et europeisk synspunkt. Mange (ikke alle, men mange) av de gruppene som nå er representert i Norge er utpreget etnosentriske, og bryr seg tradisjonelt lite eller ingenting om abstrakte prinsipper som likeverd og menneskerettigheter. Hvis/når disse gruppene kommer i flertall kan de stort sett diktere spillereglene. Dvs. det gjør de jo i stor grad allerede, godt hjulpet av den norske makteliten.

     • ad1648

      Ja, nordmenn blir tatt med på råd. AP, SV, MDG, Rødt, KRF og Venstre har i sine partiprogrammer at «det flerkulturelle samfunnet er grunnleggende positivt» og «vi går inn for en human flyktninge- og asylpolitikk». Og da er det opp til velgerne om man ønsker å stemme på dette. Ingen tvinger folk som synes innvandringspolitikken er ødeleggende til å stemme AP og lignende partier. Da kan man ikke komme og klage etterpå. Ingen partier fører en annen politikk en den de har gått til valg på. Det er ikke verre en det. Over 70% av befolkningen stemmer på parite som går inn for «en human flyktninge- og asylpolitikk». Er man misfornøyd med det får man stemme på et annet parti. Det er ikke verre en det.

     • Leif

      Det er ikke mulig å forholde seg seriøst til en prognose som strekker seg 83 år (!) frem i tid. SSB har ødelagt sin troverdighet med dette stuntet.

     • ad1648

      Jeg har fundert litt på dette over at veldig mange, både på document.no, roghts.no og her er skrpsikre på at folk ikke tør si at de stemmer FRP i meningsmålinger og at FRP vil gjøre et kanonvalg. OG – at de viser til presidentvalget i USA. Mange pesimister/optimister håpet/fryktet(avhengig av hvilken side man er på)at man ville få en «Trump-effekt» i forskjellige valg i Europa i 2017 og at «høyrepopulister» og innvandringskritiske partier ville storme frem i land etter land, men valgene i Frankrike, UK og Nederland har vist det stikk motsatte. At det første landet med en slik «Trump-effekt» skal bli «oljeparadiset» Norge er naivt å tro. Desverre, for jeg håper også på et knallresultat for FRP. Men Europa er ikke USA, og Norge er definitivt ikke USA selv om mange er begeistret for «Amerika» og liker å tro at vi er som amerikanere og at Norge er som USA. Not so.

      Jeg skrev forresten dette på rights.no som svar til en som mistenkte at partimålingene vi ser er «suspekte» og gjengir det her:

      «Tja, jo….men….tja….

      Vi har jo andre land å sammenligne Norge med. Storbritannia og Frankrike for eksempel som har mye større problemer enn oss.

      La oss ta Frankrike først. Masse groteske terroranngrep siden høsten 2015, som vi nesten ikke kan fatte finner sted i Europa inkludert terror rettet mot barn, avsløring av terroranngrep og de enorme problemene i forstedene. Man skulle tro det ville gitt et massivt løft til Front Nationale. Not so. Riktignok kom Le Pen opp som motkandidaten til Macron i siste runde. Men så var det valg til nasjonalforsmamling rett etterpå og man kunne da anta at Front Nationale ville gjøre et kanonvalg og svekke Macrons posisjon men NEI! FN hadde en viss fremgang men ikke stor og Macrons globalistiske mafiaparti gjorde et kjempevalg.

      Og så er det UK da. Det forrige valget var kort tid etter en grusom massakre rettet mot barn på konsert i Manchester samt et par andre terrorangrep. Og selv om Rotherham-skandalen ligger noen år bak i tid får vi vite at de samme uhyrlighetene gjentar seg i andre byer og at politikere fortsatt legger lokk på det. Slikt burde påvirke velgerne og styrke innvandringsoposisjonen i britisk politikk, altså UKIP. Skjedde det? NEI! Labour gjorde et brakvalg og UKIP mistet de få representantene de hadde.

      Så, Norge er nok ikke noe untak nei; og det er verdt å tenke på at problemene er så langt mindre enn i UK og Frankrike(og for den saks skyld Nederland hvor Wilders parti gikk tilbake).

      Trump og USA kan ikke direkte sammenlignes med velferdsstaten Norge. Forskjellene mellom Norge og USA er enorme. USA befinner seg i en sosial bombe, hvor de lavtlønnede knapt har råd til mat på bordet; hvor klasseforskjelene øker og hvor etniske friksjoner er i ferd med å eksplodere. Lavtlønnede i Norge bor ikke i campingvogner(vel kanskje noen gjør)slik det er vanlig i USA. I Norge lever de fleste ganske gode liv; problemet er at de aller fleste ikke skjønner at dette ikke vil vare evig. Vi lever i en oljesmurt virkelighet. Det gjør de ikke i USA. Eller for den saks skyld Sverige hvor velferdsstaten sprenges i biter og hvor Sverigedemokraterna ligger an til å gjøre et godt valg.

      Så ja, det er meget sannsynlig at de rødgrønne vinner eller at det blir status quo.»

 • Per-Øivind Martinsen

  Sånn kan det gå når man stemmer på et parti som fremsnakker multikulturalisme og innvandring. Alle valg er viktige og får konsekvenser. Heldigvis har ikke vi barn i vår familie! Nok en grunn til å komme seg ut av Oslo. Det blir verre for de som i fremtiden vil ønske seg ut av Norge. Heldigvis er jeg død innen den tid.

  • selma

   Jeg synes ikke du skal utelate HØYRE her. Kanskje til en viss grad også FRP. For de er jo heller ikke mot innvandring. Hvor går FRPs grense for hva som er bærekraftig, sett i lys av bevaring av norsk kulturell identitet?
   Skal vi bekjempe de anslag til demografi vi her ser, må nordmenn føde flere barn. Og samfunnsveven må tydeliggjøres og styrkes i hvordan vi tar vare på og fremelsker det som er norsk.
   DET betyr ikke at vi ikke kan være åpne for andre kulturer, men det som ligger i bunnen, må ligge fast.

   • Skal nordmenn føde flere barn, da bør nok kvinner i Norge, da spesielt de som ønsker denne ukulturen velkommen våkne opp.

    • Smil

     30 år for sent.

  • arnt steen

   Ikke sjokkerende, men skremmende…

  • Gal Person

   Slik er det blitt av 2 grunner Alle partier ønsker innvandring i en eller annen grad og nordmenn er feige som ikke tør å gå ut i gatene å protestere.
   Ikke før folk forstår hvordan vi manipuleres av samtlige partier kan vi ordne opp i galskapen maktsyke politikere ønsker for egen vinning.

   Se filmen Human Farming.

   Se med et større øye en hva som vanligvis brukes, disse Slaveeierene, er ikke nødvendigvis Mr Jones eller Mr Smith, men er like som Gro og Kåre, Erna og Arild, Trine og Jonas.
   Bomulsplukkerne er ikke bare Tontakinte eller Toby, men deg og meg, Hansen og Olsen.
   Slaven som får smake pisken da han stiller spørsmål er FRP, Sylvi og alle som ønsker en rettferdig verden der vi alle blir hørt. https://www.youtube.com/watch?time_continue=714&v=Ho7n8kJc7pI

  • invernes
  • Smil

   Hva med den?

 • Kristoffer Lie

  Et paradigmeskifte finner sted, helt irreversibelt for kommende generasjoner. Sannheten om den demografiske balansen smøres usensurert ut i Finansavisen.
  Jeg har ingen tro på at en sekularisering av muslimer finner sted i fremtiden, tvert om.
  Segregeringen og balkaniseringen tiltar. Norge blir som andre dysfunksjonelle stater i MENA, og Asia der islam råder marken. Hvem ville ha forutsett dette for 45 år siden? Norge taper 1-0 mot islam.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Så lenge vi abonnerer på EU-politikk med fri flyt over åpne grenser, uten regulering og begrensning. Samtidig som alt skal sentraliseres og konsentreres i Oslo. Så må det jo bli slik.

  Både CTG og SL snakker mye rundt grøten, men aldri om det som er årsaken til at det blir slik det de sutrer over.

  • Lyn_Gordon

   En trenger ikke skylde på EU.. Hverken EU eller internasjonale konvensjoner sier at vi må innvilge asylsøknader, bare at vi må ta dem i mot. Ei heller at vi må gi permanent opphold, statsborgerskap eller familiegjennforening. Vi kunne lett avslått 99,9% av alle asylsøknader uten å bryte noen konvensjoner om politikerne våre ville det. Veldig veldig få som kommer er personlig politisk forfulgt. Krigsflyktninger som syrere kvalifiserer ikke ei heller desertører som eritreere, ikke enslige mindreårige heller.. Det er valg vi kun kan skylde på våre egne politikere for..

 • Marhabba2

  Det er ingen grunn til å spille overrasket over disse tallene, det er tross alt bare et resultat av målrettet norsk politikk fra både venstresiden med Ap og H side 70 tallet. Man har ganske enkelt fått det slik man har ønsket.

 • Dogen

  Looking at the bright side of life…

  Kvinner som trives best i hjemmet går en fin tid i møte. Karrierejaget opphører, og vi kommer ikke lenger til å høre om prestasjonsangst i forbindelse med skole og utdannelse.
  Stress og tidsklemma mellom arbeid og barnehage blir en saga blott.

  Kroppsfikseringen forsvinner, og den hysteriske motebransjen vil ikke tjene milliarder på unge jenters forfengelighet.
  Et annet aspekt er at ved å tildekke kroppen hele året, vil tilfellene av hudkreft går betraktelig ned.

  Familien blir igjen viktig, og det er de som står en nærmest som betyr noe. Menn som har blitt presset inn i en feminisert rolle, blir igjen overhodet i familien, og vil nyte respekt i samfunnet.

  Straffeutmålinger vil står i forhold til forbrytelsen. Det vil si øye for øye, og tann for tann. Det gjelder selvfølgelig ikke om offeret er kvinne, men det vil sannsynlig bli strengere enn det som praktiseres i dag.

  Samfunnet slipper støyende valgkamper, for blankettene vil være ferdig utfylt.

  Førstegangsvelgere. Dvs. året 2015 da kvinner fikk stemme i Saudi Arabia:

  https://uploads.disquscdn.com/images/8399af899c8928d6fba16ff29c1a96c3f34150380d9729c137d75367bac2b409.jpg

 • MrFeyn

  Man kan godt spekulere i årsakssammenhengene her, men Oslo, som vi kjenner det, er tapt og ender i evige konflikter og kriminalitet, søppel flyter i gatene og gjenger, man kun finner i de tilbakestående og dysfunksjonelle samfunnene i islamske stater. Hvorfor er dette villet ? Er spørsmålet folket bør stille sine politikere. Nå kan ikke politikerne lenger garantere verken velferd eller trygge omgivelser for noen… Som når man reflekterer over dette enkle faktum, fremstår som et enormt svik og en så stor katastrofe i seg selv, at man må undre på om politikerne faktisk er riktig nagla i hodet…
  Som fenomen, er galskap ofte vanskelig å diagnostisere, men noen ganger er det såpass åpenbart at selv legfolk som undertegnede kan se den…

  Man kan også godt legge til, at denne «utviklingen» slettes ikke ble varslet av det såkallede Arbeiderpartiet…

  Godt valg.

  MvH

  John Feynman

  • Frida Fredriksen

   En god kommentar med fakta som jeg stiller meg bak.

  • etnisknorsk

   Det er ikke bare politikerne som ønsker denne utviklingen. En stor del av velgermassen ønsker det slik også.

   • Steffen

    Problemet er at velgermassene ikke blir opplyst over hva dem faktisk stemmer på, dette gjør dem blinde i sine valg. (Ingen familie ville stemt på å betale 40000 mere i året, men pga NTB ikke velger informere om dette vet dem faktisk ikke at dette er hva dem stemmer på)
    Dem som svikter Norge er journalister som igjen skal påvirke politikere for folket.
    Jeg syntes ikke noe synd på den norske befolkning som velger stemme blind, jeg selv har allerede funnet meg en vei ut av den fremtidige europeiske galskapen som våre neste generasjoner vil lide for.

 • etnisknorsk

  Norge har antagelig passert «the point of no return». Om grensene ble hermetisk lukket idag vil muslimene uansett avle oss til et minoritet i løpet av dette århundre.

  Eurostat regner med at det vil bo ca. 9 millioner i Norge i år 2080. Hvis man ser på fødselstatistikkene behøver man ikke være Einstein for å se hvem som er i flertall da.

  • Cerberus

   Redd du har rett,og det er sørgelig for våre etterkommer at politikerne flest sviktet oss…Grensene skulle vært stengt forlengst,men det hjelper lite nå….

 • bitten

  Man har spådd , at hele europas kontinent , blir fullstendig radikalisert , innen 2050 ,
  der den » islamske stat » vil ha, fullstendig , kontroll, herredømme over hele Europa .
  Med denne massive innvandringen , i fra den 3 verden , så blir europas befolkning ,
  byttet ut , blir til et stort mindretall , en stor minoritet , lenge før den tid .
  Så fremtiden, til våre etterkommere, er meget dyster , helsvart , ingen lysning i sikte ,
  så dette her . kan man vel først og fremst , takke venstresiden for .

  Det er kun 3 politikere, som får full respekt av meg , som er Hagen , som advarte om
  dette store problemet , med dette fargerike fellesskapet , for 30 år siden , ble hetset .
  Så har vi Sylvi Listhaug , Tybring – Gjedde , som ser disse enormt, store problemene ,
  som dette multikulturelle innslaget , fører med seg , som får full respekt i fra meg .

  • Dogen

   Christian Tybring-Gjedde med klar tale i dag på FB. Direktesendt fra Stortingssalen:

   https://www.facebook.com/Christian.Tybring.Gjedde/?fref=ts

   • bitten

    Jeg har stor sans, for den mannen der , på helt den samme måte ,
    som Listhaug , er en stor stjerne , i denne regjeringen her også .

 • Tor Anders Engen

  Det er kun ustabile mennesker som ønsker multikulturen. Alle vet at den feilslått og er en bløff.

  Fjerner man multikulturen er det så mye problemer borte og mer ressurser tilgjengelig for sin egne landsmenn.

  EU visepresident Frans Timmerman sier at multikulturen er det problem med. Men EU skal tvinge på oss enda mer multikultur. Selve EU vil gledelig gå over lik for å oppnå sine mål.

  https://www.facebook.com/1193209580733660/videos/1411387575582525/

  Grunnen er fordi penger og makt står kun i hodene på EU lederne og dere medløpere. Kaos og terror er dem villig til at det skjer. Fordi vi MÅ ha multikultur.

 • Huhai zhong

  Dette betyr jo at muslimer ikke lenger kan reise på ferie i sine hjemland. Da de får mindre penger i uføretrygd og velferden må fordeles på flere personer. Snakk om å skyte seg selv i foten. Er veldig glad på at jeg ikke lever på trygd, men jobber for mine egne penger. Jeg driver med freelance programmering på nettet. Tjener 700000 per år og er veldig godt fornøyd. Det er bare synd at trygdesystemet går ned. NAV skal egentlig hjelpe mennesker med Down Syndrom, beinskjørhet og slik. I realiteten hjelper NAV flere tusen friske muslimer med å få uføretrygd.

  Jeg er pro velferd, men jeg er ikke pro velferd når tusenvis av friske muslimer skal få 18000 per måned i uføretrygd. Så reiser de til sitt hjemland i 6 måneder. Så bor de i Norge i 6 måneder. Så gjør de alt igjen på repeat neste år. Det var en gang jeg var arbeidsledig etter å ha sagt opp jobben min hos Microsoft i Norge. Det eneste jeg møtte på NAV kontoret. Alle NAV arbeidere var muslimer og de snakket arabisk. Jeg fikk sjokk.

  • ad1648

   Det er lurt av det norske folk å sette liten sin til NAV og at de skal ordne opp når ting går galt. Så mange som mulig bør begrense forbruket sitt og legge opp penger til en regnfull dag når man får bruk i dem. Og tegne private forsikringsavtaler. Veldig naivt å tro at NAV alltid vil være der som et sikkerhetsnett for det vil de ikke. Så mange som mulig bør ha egen eiendom og ikke leve i utleiebolig.

   • Fei Hung

    Etniske nordmenn er altfor sosialist hjernevasket. Vel de fleste av dem. Vi alle på resett vet at Islam er en stor trussel, men sosialister i Norge benekter sannheten. Når sosialismen er Norges mest populære ideologi, så hjelper det lite å snakke til dem. De bare benekter og benekter.

    Jeg har snakket med utrolig mange etniske nordmenn i Norge. Mange av dem hyller Mao Ze Dong og Pol Pot. Jeg liker ikke engang Mao. Da han slaktet flere hundretusenvis av buddhister da han kom til makten i Kina. Dette førte til at mange kinesere måtte flykte til Europa og USA. Vips derfor er jeg i Norge her idag. Ho Chi Ming i Vietnam og Mao i Kina er helter for etniske nordmenn. Det er fakta og inntrykket jeg får av å snakke med etniske norske sosialister. Jeg kjenner veldig mange hvite sosialister i Norge. Det hjelper ikke å snakke til dem.

    • ad1648

     Har du møtt utrolig mange etniske normdenn som hyller Mao og Pol Pot? Det høres veldig merkelig ut for jeg kjenner ingen som gjør noe slikt. Jeg vet ikke når du kom til Norge, men på 1970-tallet hadde vi et lite minoritetsmiljø som hyllet de du nevner.

 • geparden

  Jeg håper jeg får oppleve den dagen da muslimene kommer i flertall her i landet, og da mener jeg politisk flertall og i politisk maktposisjon. Dette bare for å få gleden av å se reaksjonene til spradebassene på Stortinget, a la Harreide og kr.f-erne osv, når de må innrette seg etter det nye flertallet som før eller siden vil komme med dagens politikk. Vi vet jo hvordan kristne blir trakkassert og forfulgt i land etter land med muslimsk majoritet. Jeg har ikke tenkt å gripe inn under noen omstendighet.

 • DrD .

  Tybring Gjedde håper at det er nok at muslimer ikke melder seg inn i en moske for at Norge skal forbli et sivilisert samfunn.
  Problemet er at når en person først er muslim, så tror han på hva koranen befaler. Hvorvidt da muslimen vet hva koranen sier eller ikke avgjør hvilken trussel han utgjør.
  Da koranen befaler underleggelse av hele verden utgjør selv muslimer som ikke vet hva koranen sier en potensiell fare. Kun en muslim som frasier seg religionen den ekstremistiske politiske ideologien helt vil man kunne være litt tryggere på, såfremt han ikke bruker taqiya; lyver om sin tro for å fremme islam…
  En muslim som ikke kjenner koranen vil bli en trussel når han får innsikt i hva koranen faktisk befaler. Dette er grunnen til at så mange andregenerasjons innvandrere begår terror. Etter å ha vokst opp med ett ben i islam, og ett ben i vesten, så blir de forklart av en imam at ved å feste, drikke og eventuelle narkotikabruk fører til at de automatisk havner i helvete, og hvor det er en eneste måte de kan redde seg; ved å drepe ikke troende i jihad!
  Den eneste måten folk i vesten kan redde sin kultur og sine barn og barnebarns fremtid er å stanse masseinvasjonen av islams fotsoldater, og ved å innse at islam ikke er en religion men en politisk ideologi, for så å forby den helt.

  Igjen er David Wood en ekspert på islam man bør se til:
  https://youtu.be/_oFzQSMSVgI

 • geparden

  Jeg må jo gratulere Fremskrittspartiet med slike optimistiske prognoser mht. befolkningsutviklingen. Da jeg en gang i tiden studerte metode og statistikk på Blindern, ble vi drillet i at en som regel fikk det reultatet en forventet. Fr. P med god hjelp av Høyre, Venstre og Kr.F har jo satt nye rekorder i antall flyktninger vi har sluppet inn i landet hvert år, når vi også inkluderer tallene for familiegjenforening. Det er grunn til å merke seg at det første året Siv Jenssen satt som finansminister og bestyrte folkeregistret, ble det satt nye rekorder i tildeling av norske statsborgerskap til innvandrere. En ting er hva politikerne sier, noe helt annet er hva de faktisk gjør! Husk at Fr. P’s høye beskyttere og rike onkler, milliardærene har enorme ekstrainntekter på den billige arbeidskraften de skaffes gjennom innvandringen. At nordmenn skvises ut av sektor etter sektor i norsk arbeidsliv, er uvesentlig for dem. Milliardærene drives av fortjeneste, og den skal selvfølgelig være maksimal. Hvorvidt det er nordmenn eller utlendinger som arbeider for dem er uvesentlig. Billig arbeidskraft er det vesentlige, og det får de gjennom høyest mulig innvandring. At det norske velferdssystemet overbelastes og undergraves og til sist kollapser under presset, er milliardærene bare glade for, for da blir de kvitt disse ekstrautgiftene, og kan innkassere høyere fortjenester gjennom lavere skatter osv.

  • Feliciano

   Det var ikke FrP som var mest ivrige på å redusere skatter for milliardærene, men det var Høyre.
   FrP ville primært redusere det høye skatte og avgifts-trykket for den vanlige hardt arbeidende skattebetaler.

   Men når det er sagt, har du tenkt på at disse rike menneskene har garantert betalt mer skatt enn den gjennomsnittlige borger, sikkert betydelig mer enn deg og meg, fordi skatt utregnes i prosent og er progressiv. Jo mer inntekt desto mer øker prosenten.

   Videre, har du tenkt på at de rike bidrar enormt til samfunnet ved at de blant annet investerer i selskaper som både genererer arbeidsplasser og skatteintekter.

   Minner også på at FrP fikk kun 16 prosent ved forrige stortingsvalg.
   Så skal du skylde på noen i forhold til innvandring så skyld på blant annet Venstre og KrF. Og AP sin slurvete signalpolitikk. Husker du 10.000-Støre?

 • PerfectStranger

  Det blir ikke gjort noe med dette.
  Vår politikk fører til vår undergang.
  Egoistene (Støre mmfl) ønsker dette.

 • JDonny

  De globalistiske kreftene gnir seg nok i hendene når de lykkes med skremme og forblinde det norske folk inn i en stadig mer gradvis tilstand av stockholm-syndromet.
  Vi har blitt feige, ansvarsløse og vil for enhver pris se den andre veien.
  Det å ta inn over seg at de sosiale arkitektene har oppkonstruert en kunstig virkelighet er for venstresiden like fjernt som at romvesener skulle landet midt på karl johan.

  Ikke bare er establissementet ute av kontakt med folket, store deler av venstresiden har havnet i utakt med seg selv.
  «Virtue signaling» har blitt viktigere enn fakta, og følelser har tatt over rollen for statistikk.

  Forhåpenligvis er den nye vestlige populismen mer enn bare en politisk bølge. Mitt håp er at det er et form for indre kognitivt rop om hjelp. De fleste forstår nok ikke omfanget av problemene, men vi føler dem. Akkurat som Neo i filmen «The Matrix» følte at det var noe galt med hans forståelse og definisjon på virkeligheten.
  Yuri Bezmenov, tidligere propaganda sjef for kgb, har snakket om hvor omfattende alterasjonen av det vestlige sinn har blitt. Og advarer om at det ville tatt åresvis på åresvis å reversere hjernevaskingen som har blitt utført.
  Tusen takk til resett for denne plattformen. Måtte den bli slagkraftig nok til å slå knock out på politisk korrekthet så det norske folk kan få friheten tilbake.

 • Kriss James

  Tragisk, uansett om årsaken er en håpløst naiv innvandringspolitikk eller at Arbeiderpartiet ønsker å regelrett importere velgere (det store flertall av Muslimiske innvandrere stemmer på venstresidens partier).

 • Per Øivind Næss

  AP leder an «selvmordet» på Norge som et nordisk land. Så snart muslimer nærmer seg kontroll vil de slutte linjer, alle blir mobilisert. Skal Norge overleve som et fritt samfunn må Islam forbys i det offentlige rom og alle moskeer stenges. Oslo er ferdig, Oslo er forbi point of no return, utflyttingen av nordmenn fra Oslo vil nå øke år for år, derfor vil Oslo bli dominert av fremmedkulturelle langt raskere enn dagens statistikker antyder. http://www.EtBedreNorge.no

 • Leif

  Jeg skulle gjerne visst hvor de har dette tallet fra: 70 % av ikke-vestlige innvandrere er muslimer? Ren tipping, eller….
  Samtidig er det greit å vite at bare halvparten av Oslos muslimer er medlem av en moskè.

  • ad1648

   Det eksisterer lugubre og ekstremistiske «kjellermoskeer» som ikke finnes i noen offisielle registre. Og det at man ikke er medlem betyr ikke at man ikke er troende.

 • RogueSecret

  Muammar Gaddafi sa klart å tydelig at muslimene skulle ta over europa uten å avfyre ett eneste skudd! Men heller forplante seg og ta over via høyt folketall.

  Jaja noen skudd har nå blitt avfyrt men ellers så snakket han sant.

  Under 10% av verdens befolkning er hvite.
  Nordmenn er ca 0.02% av verdens befolkning.
  70% av norges befolkning tenker som er politiker, max 4år om gangen.

  • konvertitt

   Vesten er både dekadent og degenert og står for fall.

 • Stiklestad

  Om dette blir en realitet, så er det bare ett ord som kan beskrive dette – KATASTROFE (politisk villet sådan tydeligvis)

 • Tor Dahl

  Det som var en «vits fra FrP» for noen år siden – kommer rasende mot oss som et løpsk lokomotiv!

 • Roald Bentzen

  Da må vi regne med at Raymond blir byttet ut med en annen muslim, en med koranskole i Saudi?

 • Per Øivind Næss

  Er utflytting av hvite fra Oslo med i dette overslaget? Vi vil se en akselererende utflytting av innfødte når de ikke lenger finner det «trivelig» å bo i Oslo av flere grunner. Derfor vil nok bystyret kontrolleres av fremmedkulturelle tidligere enn hva som er antydet. Netto utflytting av hvite barnefamilier har pågått de siste 15 år, økende antall single som flytter inn har kompensert for dette frem til nå. Oslo vil endres raskt selv om innvandring og familiegjenforening stoppes fullstendig. Fødselsrater hos norske kvinner må opp hvis en ønsker motvirke hva som skjer i Oslo. Det nytter ikke å sitte på cafe halve livet hvis fremtiden skal trygges. Les gjerne: «Vestens multikulturelle eksperiment». http://www.EtBedreNorge.no