Er virkelig norske muslimer så mye mer liberale enn andre muslimer?

Forfatter og samfunnsdebattant Bushra Ishaq, her i samtale om ytringsfrihet med sjefredaktør Gerard Biard i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, under Arendalsuka, 14. august 2015. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Etter at boken til Bushra Ishaq kom ut har jeg ved flere anledninger fått høre at nå er debatten over. Islamkritikerne har tapt. Vi tok feil. Norske muslimer er like likestillingsorienterte, like homovennlige og like tolerante overfor frafalne som alle andre nordmenn. Det har man nå nemlig grunnlag for å si etter Ishaqs bok. Jeg mener at dette er feil.

Det noe som skurrer. Jeg har lest en del om temaet, og undersøkelsene jeg har funnet på området tegner et helt annet bilde enn det som serveres i boken. For eksempel har 52% av britiske muslimer svart i en undersøkelse fra Pew Research at de vil kriminalisere homofil adferd. Kan det virkelig være så veldig annerledes i Norge? 60% av marokkanere sier at kvinner som blir voldtatte bør gifte seg med gjerningsmannen, ifølge en annen spørreundersøkelse.

Jeg savner en grundigere, mer kritisk granskning. Jeg savner mer spesifikke spørsmål. Jeg er interessert i å vite mer om hvordan norske muslimer forholder seg til gapet som eksisterer mellom Norges lover og normene hos det norske folk på den ene siden, og formaninger fra islam på den andre. Mener de virkelig at kvinner bør arve halvparten av det brødrene deres arver? Hvor mange ville ha stemt på politikere som sier de vil innføre den slags regler eller andre regler etter islamsk mønster i Norge? Hvor mange vil forby homofili? Hvor mange mener at flerkoneri bør være tillatt? Hvor mange mener da at også kvinner skal få ha flere ektemenn?

Disse spørsmålene er viktige, fordi svarene forteller oss noe om hva fremtiden har å by på, med en økende andel muslimer i Norge, og i Vesten for øvrig. Sett at det faktisk er slik hun beskriver, at muslimer flest støtter likestilling, sekularisme og toleranse for homofile og frafalne, hvordan er det da mulig at norske muslimer skiller seg så markant fra muslimer i andre land? 83% av pakistanerne sier i en undersøkelse at de støtter steining for utroskap. 78% sier i den samme undersøkelsen at de er for steining av de som velger å forlate islam. I en annen undersøkelse fra 2006 fremgår det at om lag 40% av muslimer i Storbritannia støtter implementering av Sharia. Er det virkelig mulig at norske muslimer er så veldig mye mer vestlige, liberale og sekulære enn sine søstre og brødre i andre land? Den kjøper jeg ikke, Ishaq, og det er nettopp folk som meg du må overbevise.

Ulike kulturer definerer begreper ulikt

Til og med i Aftenposten er det tvil om at spørsmålene som er stilt har gått tilstrekkelig i dybden. Det nytter ikke å fortelle oss at norske muslimer er for likestilling og demokrati uten å gå inn i hva muslimer legger i begrepene. Fahad Qureshi mener sikkert at han er for likestilling, han syns muligens at kjønnene er like mye verdt, men han er tydelig på kvinner skal gjøre sånn, mens menn skal gjøre slik. Han kan kalle det likestilling, men det vil mange nordmenn være uenige i. Det er noe av kjernen i hvorfor det multikulturelle samfunnet er så vanskelig, for ikke å si umulig, å få til. Ulike kulturer legger vidt forskjellige ting i slike begreper.

Tenk bare på historien om barna som er sendt på koranskoler i Somalia. Dette er historier som for mange vanlige nordmenn fremstår som grov barnemishandling og omsorgssvikt. Slik ser man ikke nødvendigvis på det i det somaliske miljøet. For noen foreldre handler dette utvilsomt om at man ønsker seg det beste for barna sine. For dem er gjerne den vestlige kulturen forbundet med dekadens og umoralsk oppførsel, noe de ønsker å forskåne sine barn for. De forstår ikke reaksjonene fra det norske samfunnet. Denne saken eksponerer dermed den markante kontrasten mellom vestlig, norsk kultur og somalisk kultur og hvorfor et mangfoldig samfunn ikke nødvendigvis er så positivt i seg selv. En sak som denne er dermed multikulturalistenes akilleshæl.

Poenget er at uansett hvor mye Ishaq og andre forsøker å pynte på sannheten så har islam, også i Norge, særlige utfordringer hva gjelder æreskultur, kvinners ufrihet og homofobi. Spørsmålet er, hvorfor ser Ishaq seg tjent med å forsøke å glatte over denne problematikken? Burde ikke hun som en velutdannet, intelligent og moderne kvinne ha en interesse av at dette blir eksaminert mer kritisk? Er ikke hun blant de som vil tjene på at problematikken kommer frem i lyset?

 


Publisert: Nov 11, 2017 @ 3:23 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • Kjell Ervik

  Ishaq følger jo bare muslimsk tradisjon. Unnlater bevisst blant annet spørsmålene Zahler stiller. Gradvis (tadarruj) og gjennom usannheter/løgn som skal tjene islam (taqiyya) gjør hun sitt ytterste for å lure alle som ikke kjenner islams innhold og agenda. Nå har hun fått kontor hos samarbeidspartneren Menighetsfakultetet, så hennes bidrag til å ikke bare opprettholde, men også øke islamiseringen av Norge kan gis ytterligere tyngde av “kristne” som jobber for avkristningen av Kongeriket.
  Ishaq sin kvasiforskning er søt musikk i ørene på venstrevridde drømmere og alle deres
  sympatisører som kjemper for ytterligere ikke-vestlig innvandring.

 • Jan Petter Glendrange

  “… og moderne kvinne”: når er du ironisk Maria?

  Undersøkelsen er et godt eksempel på hvordan statistikk brukes for å manipulere. At hun bruker tidligere SSB-‘forsker’ Lars Østby som sannhetsvitne for sine teorier taler ikke til hennes fordel. Mannen bommet jo fullstendig på innvandringsfremskrivingene sine over tiår. Og han estimerte ikke for høye tall (hvis noen skulle være i tvil).

 • Lars Pedersen

  I hodene til de som ønsker enda mer masseinnvandring fra Afrika og Midtøsten/Asia så er alle like. Kulturelle forskjeller finnes ikke, iallefall ikke når man bosettes i Norge. Da er man “nordmann” uten videre og over natten. I de samme hodene er det heller ikke noe som heter mengde eller matematikk. Statistikk er noe vanskelig og rart noe som blander matematikk og logikk. Slikt forstår man seg ikke på. Spesielt når man snakker om sannsynlighet, representativt utvalg og sunn fornuft.

  Når man ser hvordan denne gruppen argumenterer i debatt på NRK, senest nå på torsdag, så er det til å grine av. Man bruker enkelttilfeller som argument for hvordan man skal bestemme over en gruppe, men ikke bare det, man argumenterer faktisk med at så lenge *noen* i gruppen *kanskje* tilfredsstiller visse kriterier så må hele gruppen omfattes av det samme. Typiske utsagn her blir da: “Mange av disse barna har…”. At det ikke er barn, og at det ikke er mange – om noen – betyr tydeligvis ingenting. Man snakker om enkelttilfeller som om det skulle representere alle. Dette henger litt sammen med tankegangen til Meyer også. Man skal ikke lage statistikk på noe som kan stigmatisere. Det hun da sier er i realiteten at man ikke skal lage statistikk på noe og at man skal ta politiske avgjørelser på bakgrunn av enkelttilfeller og tilfeldigheter istedenfor statistikk.

  Denne type tankegang er såpass farlig hvis den får innpass, noe den allerede har fått, at den kan velte hele den vestlige sivilisasjonen på sikt.

  • Aurora Borealis

   Så godt skrevet og beskrevet Lars Pedersen!

  • Logikk Logikk

   Veldig godt skrevet. Rett på det største problemet i innvandringsdebatten.

  • GHjo

   Og hvorfor er NRK ensidig nærmest manisk opptatt av muslimer?
   Hva med å vise litt interesse for andre minoriteter og deres religioner?
   f.eks. jøder,Hinduer, Budister, Sikher?
   Eller er det for mye forlangt av ingunn solheim og den øvrige ensporede gjengen,som styrer med den tvangsfinansierte Rikskanalen?

   • John-Ludvik Jakobsen

    Se bare hvor NRK hjennom tidene har rekruttert sine ansatte. Det er ikke så mange år siden en måtte ha partiboka i orden for å få jobb i den bedriften. Det tar mange år å få rensket ut den rene sosoalistiske tenkemåten, spesielt når det også henger sammen med fagforeninger som for det meste er kommunistisk ledet. Vi ser i dag stadig flere islamister infiltrere i organisasjonen, disse ideologiene går godt sammen siden de tenker likt; i korthet “sterke ledere med mange følgere hvor det ikke er lov å tenke annerledes enn lederen”. Jeg har ingen tro på at vi blir kvitt disse ideologiene før NRK må begynne å finansiere seg selv!

  • Ibno Zizou

   Helt enig Lars, men det “Mange av disse barna har…” argumentet kan faktisk brukes mot mange (her gjør jeg det 😂)! Et perfekt eksempel er USAs klovn som aldri bruker konkrete tall bare: mye og mange term!

 • Eric Kamov

  Det må nødvendigvis være noe mentalt defekt som gjør det vanskelig, for ikke å si umulig – å innse det faktum at Islam er totalt inkompatibel med det norske samfunn . . . . . . .

 • Dogen

  Bushra Ishaq er velutdannet og kan fremstå som en sterk, moderne kvinne, assimilert i det vestlige samfunn. Men i stedet for å bære hijab eller niqab, legger hun sitt sorte slør over islams brutale virkelighet.

  Islam er ikke som andre religioner i 2017. Ishaq er bare et av islams mange ansikt, som har samme mål for øyet som de som fremstår mer ekstreme. (Om hun da ikke er en såkalt luremuslim, en oppotunist som bare vil ha posisjon og penger.)

  Ishaq kan ikke vise til ett eneste muslimsk land hvor menn og kvinner stiller likt, og homofili er akseptert. Når det gjelder homofili, er det interessant at muslimske menn i Midt-Østen ofte har sex med hverandre. Dette er før de inngår ekteskap med en ærbar kvinne. I vesten utnytter de heller våre jenter til dette.

  De fleste kjenner til jihad, men det finnes også en slags stille jihad. Dawa er islamsk misjonering, gjerne gjennom dialog. Og i islam er det lov å fordekke (taqiyya), for å fremme et høyere budskap.

  Artikkelforfatter savner andre undersøkelser som kan fortelle noe om hvilken instilling muslimer har til vestlige verdier, innkludert lovverk. Hvor mye mer informasjon trenger man? Om versene i koranen som oppfordrer til vold fjernes, samt regler som ikke samsvarer med demokati og vår kultur, hva blir det igjen? Og er det da islam? Og er man muslim om man ikke følger koranen?

  Mer om utfordringene med dawa, Ayyan Hirsi Ali:
  https://www.hoover.org/research/challenge-dawa-political-islam-ideology-and-movement-and-how-counter-it

 • Dogen

  Muslimer er bare tolerante på egne premisser. Muhammed skal hverken tegnes eller spøkes med. Hvordan den enkelte muslim forholder seg til det, kan jo være en slags lakmustest.

  Det er riktig at ikke alle muslimer er terrorister. Hva med barneekteskap, grooming, omskjæring, æresvold, holdninger mot de vantro osv.?

  Leste akkurat en artikkel om grooming-gjengen i Storbritannia. De muslimske mennene som har misbrukt tusener av engelske jenter i årevis. Nå inntar mennene offerrollen. De gir samfunnet skylden. Grooming forgår ikke i Pakistan, er argumentet.

  Når muslimer begår en kriminell handling, leser vi ofte om dopmisbruk eller sinnslidelser. Skjer det en forverring når en muslim flytter ut av sitt opprinnelige habitat? Vekk fra sine røtter? Er det møtet med vestlige verdier som påvirker dem negativt? De klager jo på alt fra rasisme, til at barna blir for vestlige, og at det er for få moskéer.

  Jeg opplever muslimer generelt som veldig kravstore.

  I Frankrike ber de ofte i gatene, selv om det er forbudt ved fransk lov. Ett sted ble moskéen flyttet, og det ble rabalder fordi det var “vanskelig” å komme seg dit. Dvs. halvannen kilometer unna.

  Storbritannia sliter også med mange ekstremister. Omlag 2000 av dem er under femten år, og 500 av disse er jenter. En gutt på ni år er tatt ut av skoleklassen pga ekstreme holdninger, og sendt på antiterror-opplegg.

  Hvor mye mer av dette kan vesten absorbere?

  http://www.breitbart.com/london/2017/11/10/claim-child-grooming-pakistan-conditions-british-society-encouraging-abusers/
  https://www.thetimes.co.uk/edition/news/boy-9-sent-to-anti-terror-scheme-after-voicing-isis-support-in-class-2hbt2fvmc

 • Avatar

  Muslimer blir mer muslimer når de kommer til et vestlig land. Dette finnes det like mange eksempler på som det finnes regndråper.

  Noe av det samme hender med Nordmenn i utlandet. Tyskere i sør Amerika osv. De samler seg rundt det de evt, har felles.

  Når det er sagt så er det likevel en stor forskjell på en hatsk krigs hissende moske med revolusjons planer og en enklave med oktober-fulle lederhosen Tyrollere i Andesfjellene.

  • KASR

   “enklave med oktober-fulle lederhosen Tyrollere i Andesfjellene”
   Haha, den gjorde dagen min. Takk! 🙂

 • kosungen

  Sannheten ja, hva gjør vi med den? Det er på tide å holde enda tydeligere fast ved den. Det er det eneste som i lengden kan holde oss motstandsdyktige mot noe som ikke lenger tjener menneskeheten. Religion skal være en god sosial kraft og føre menneskene framover og oppover til både indre og ytre utvikling. Når det ikke er mer enn løgner og blodsutgytelser igjen da har hensikten falt bort. En må se på hva folk gjør, ikke hva de sier. Å repetere fortiden og stadig legge lokk på uavhengig søken etter sannheten hemmer sinnet og kulturens utvikling.

 • Too

  Denne damen er farlig. Hun fremstår rolig og saklig, hever sjelden røsten, men forsvarer islam i alt. Som du sier svarer hun aldri på konkrete spørsmål. «Min forskning viser»; var det ikke det hun sa under et debattprogram? Er det noen som har hatt denne forskningsrapporten i skuffen et halv år og evt vurdert/justert denne? Undres på hvor mange sånne forskere Norge har, må være et enormt sløseri

 • Balalaika

  Det er alt for mange, både muslimer og vestlige som tror at det kan oppstå ‘liberal’ eller ‘moderat’ Islam i Vesten. Og når de tror det, så kan de selv ikke engang si hva ordene de tror på innebærer. Hvor er ‘moderat’ Islam beskrevet? Ingensteds, det finnes ikke. Man vil ikke finne e’n eneste Islamsk lærd som har beskrevet hvordan Islams tekster skal endres for å bli ‘moderat’ – simpelthen fordi det er umulig. Ikke ett vers kan endres eller fjernes. Er det en feil påstand, så bør den som sier det legge frem bevis. Det er 1400 års historie å øse av i tillegg til WEB, så det burde da være fullt ut mulig å gjøre?
  Alle som har satt seg bittelitt inn i temaet Islam vet at det ved etablert Islam er tekstene og de som leder etablert Islam som vinner og bestemmer – og de som vinner blant ledere innen Islam er de som holder seg til skriften. Slik fungerer Islam. 1400 år historie viser det. Alt er nedskrevet i tekstene e’n gang for alle – du vil ikke få se noen ‘Luther’ innen Islam – aldri noensinne. Innerst inne vet mange muslimer dette, og de fleste ønsker ikke mene annet. De som ikke vet vil oppdage så snart de har lært å lese og skrive selv og får annen viten om verden rundt seg enn det de har fått fra imamen. Så de hos oss som tror at det de tror er ‘moderat’ Islam, bør straks lese seg litt opp på hva Islam egentlig står for – det er ikke hva de tror.

 • Whasinton Irving

  Vel bortsett fra Aftenpostens hele 14 sider med propaganda for boken har jo knapt ett MSM grepet fatt i bokens konklusjoner.
  Det betyr vel bare at konklusjonene er så åpenbart usannsynlige at selv ikke den mest ihuga innvandrings vennlige journalist eller politiker tør å dumme seg ut ved å videreformidle “forskningen” hennes.

 • Jens Arvid Andersen

  Av en eller annen grunn har muslimer som iherdig forsøker å hvitvaske Islam nærmest klippekort til Aftenpostens spalter. Dersom disse muslimene har de holdningene de forsøker å tillegge Islam, burde de kanskje konvertere til kristendommen. Så slapp de vaskejobben og kunne konsentrere seg om noe mer fornuftig.

 • wiwaro

  Muslimers kollektivt pregete kultur gjør det umulig å stllle dem spørsmål om frihet og individuelle valg, deres svar vil reflektere helt andre bakgrunnfaktorer enn hva vi regner som frihet. Muslimske jenter taler om frihet når de ifører seg niqab eller bare hijab, og mange tar høyere utdanning, men så blir de i 25 års alder giftet bort til menn med muslimsk bakgrunn, ofte fjerne fettere fra hjemland. Hele 94% av muslimske kvinner giftes bare muslimsk, og dette er i grunn alt vi trenger å vite om muslimers syn på individuell valgfrihet. Legg til hva som skjer ved demokratiske valg: samtlige muslimer stemte for Khan som Londons borgermester etter appell fra imamene. Muslimers bidrag til vårt samfunn har ikke noe med frie valg og demokrati å gjøre, og langt i fra likestillling, og dette må snart vestlige politikere begynne å innrette politikken på før det er for seint.
  Bushra Isaqhs meningsmåling og bokprosjekt er søtsuppe fra ende til annen. Dermed ikke sagt at hun ikke tror på det, eller har mange muslimske ungdom med seg på tankegangen, joda liberalismen har fått sitt innpass der også. Som ellers med muslimer: SÅ LENGE DET VARER.

  • Jens Arvid Andersen

   Nettopp! Det varer antakelig til de blir flere. Skulle de komme i flertall kan vi ganske sikkert si farvel til demokratiet.

 • Logikk Logikk

  “Jeg er interessert i å vite mer om hvordan norske muslimer forholder seg til gapet som eksisterer mellom Norges lover og normene hos det norske folk på den ene siden, og formaninger fra islam på den andre.”

  Fullstendig enig. Det finnes vel tall for hvor lett/vanskelig/umulig det er å forandre verdisett hos mennesker.

  Man bør utrede hva er de generelle gjeldene holdningene i de kulturene vi bosetter i vårt land.

  -Samt hva følgene vil kunne bli for samfunnet og ulike sårbare grupper i det.

  Landets politikere MÅ få disse dataene. Det er jo fra dette effektene på samfunnet kommer ved lett/medium/sterk befolkningsvekst.

  Har man dataene og mål om verdisettene skal beholdes eller må endres, kan bistand gis for å nå dette.

  Ellers endres landet blindt.

 • Feles

  Inntil de er i flertall og maktposisjon. Da får vi dolken i ryggen, som takk for vår barnslige naive snillhet og godtroenhet..

 • Alf Neuman

  Statistikk er et interessant område.
  Vær omhyggelig med utvalg og metode – og vipps! – så har du et ønsket resultat!

 • Leif

  Merkelig at ingen har skjønt at det er forskjell på muslimer som frivillig har karret seg helt opp hit i steinrøysa og snøen, og muslimer som slår seg ned i land på Kontinentet eller i England.
  Man kan gjerne si at årsaken til at de kommer hit er å utnytte vår velferdsstat, men det bidrar samtidig til å tegne et bilde av en annerledes muslim. En fredeligere muslim.

 • Whasinton Irving

  Liberale muslimer? Høres ut som en selvmotsigelse……………