Del saken
 • 1.5K
 •  
 •  
 •  
 •  

Faktisk.no hevder at Mazyar Keshvari hadde feil da han hevdet at det aldri har vært mer kriminalitet på Tøyen, på tross av kostbar områdesatsning. FrP-politikeren sa dette under en tv-samtale med redaktør Helge Lurås. Faktisk.no viser til offisiell statistikk fra SSB, som viser at antall registrerte lovbrudd har gått tilbake og gir med det inntrykk av at kriminaliteten er på vei ned.

FAKTISK HELT FEIL er konklusjonen til den kostbare satsingen Faktisk.no, en satsning som mediene selv står bak. De får dermed stremplet Frp-politiker Mazyar Keshvari som uetterrettelig.

Men – faktisk – det er flere ting som tyder på at den skjulte kriminaliteten har eskalert, akkurat som Keshvari legger til grunn. Faktisk.no sprer nettopp den typen feilinformasjon som de pompøst sa de skulle bekjempe.

Kun anmeldte forhold blir registrert

Faktisk.no tar ikke bare for seg kriminaliteten på Tøyen, men også det generelle kriminalitetsbildet i sitt forsøk på å diskreditere Keshvari. Faktisk.no baserer seg således på registrert kriminalitet når de hevder at kriminaliteten er på vei ned. Saker som ikke anmeldes er ikke med i statistikken.

Og flere kilder i politiet sier til Resett at det blant annet er politiets endrede metoder og prioriteringer som gjør at den offisielle kriminalitetsstatistikken viser noe annet enn den virkeligheten både politibetjenter og folk flest opplever. De fnyser av påstandene om at kriminaliteten går ned. Tvert imot øker den.

Politiet måles på oppklaringsprosent. Men hva slags insentiver gir det? Det beste er å få folk til å tilstå på stedet og vedta straff. Dermed har politiet sluttet å nøste opp i saker slik de gjorde tidligere. For eksempel: Tidligere ble den mistenkte for blant annet større beslag av narkotika tatt med til arresten, der man blant annet gikk igjennom vedkommendes telefon og tok beslutning om eventuell ransakelse på bostedsadressen, noe som bidro til at flere straffbare forhold ble avdekket.

Som følge av politiets nye arbeidsmetoder har det vært en kraftig økning i politiavhør på stedet, hvorpå den siktede slippes fri umiddelbart. Dette har ført til færre anmeldelser av andre straffbare forhold som man før fikk avdekket ved å gå den mistenkte grundigere i sømmene – men altså høyere oppklaringsprosent. I Asker og Bærum skal antall pågrepne ha falt fra 208 i september/oktober 2016 til kun 40 i samme periode i år. Dersom en politibetjent bortviser en narkotikaselger i stedet for å arrestere vedkommende, blir kriminaliteten ikke registrert.

Det er allment kjent at politiet opplever ressursmangel. Samtidig brukes stadig mer tid på rapportering, skrivebordsarbeid og “forebygging”. Mye kriminalitet som tidligere ville blitt etterforsket, blir nå ignorert, dermed blir det heller ikke registrert. Terskelen for den kriminaliteten politiet bryr seg om har simpelthen blitt høyere.

Men det kan være vanskelig å begripe når man sitter bak et skrivebord på Oslos vestkant, slik tilfellet er med Faktisk.no sitt sannhetsvitne, nemlig instituttleder Heidi Mork Lomell ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Hun forteller Faktisk.no at “kriminalitetsstatistikken overordnet sett har gått ned over en relativt lang periode”.

Større råskap

Men det er også mange andre faktorer som gjør at det inntrykket politibetjenter selv sitter med strider mot kriminolog Lomells virkelighetsoppfatning. Eksempelvis forteller stasjonssjefen ved Stovner politistasjon i boken Norske tilstander at “Miljøet er blitt hardere. Ungdommen er tøffere mot lærere og vektere, og de barker sammen i slagsmål. De bruker mer enn never når de slåss. De har også kniver, planker med spiker, glass og belter.”

Det samme sies fra Asker og Bærum. Alt tyder på at det samme også skjer på Tøyen, slik ungdommer selv rapportere i en NRK dokumentar om Tøyenløftet. Det er altså Mazyar Keshvari som har rett og Faktisk.no som tar feil.

Kilder i politiet forteller Resett om politibetjenter som blir sykmeldte fordi de rett og slett ikke tør å å jobbe i Oslo øst og sør og at kriminaliteten definitivt ikke har falt, selv om antall straffesaker har gått ned. Etterforskningskapasiteten er sprengt og grove kriminelle handlinger blir ikke etterforsket. Kapasitetsproblemene resulterer i at etterforskere kutter saker ned til beinet, på grunn av manglende kapasitet til å følge opp eventuelle andre forhold.

Store narkotikafunn blir ikke etterforsket videre og fulgt opp, noe som resulterer i at flere bakmenn går fritt. Dessuten får få enheter eller patruljer jobbe målrettet med å avdekke kriminalitet relatert til narkotika, svart arbeid, svindel og lignende.

Frykt, mangel på rapportering

I mange miljøer er det å “tyste” forbundet med mye stigma. Når ingen melder fra, blir kriminaliteten aldri en del av den offisielle statistikken. Det etterforskes også svært få forhold relatert til innsidehandel eller arbeidslivskriminalitet hvert år, likevel er det ingen tvil om at denne typen kriminalitet finner sted. Faktisk snakkes det om at hele bransjer er gjennomkriminalisert. Malerbransjen er et eksempel på en belastet bransje, dominert av albanske, kriminelle nettverk.

Flere forbrytelser uten fornærmet – færre anmeldelser

Store deler av den registrerte kriminaliteten er lovbrudd begått mot en fornærmet, som så har anmeldt saken. I saker der det ikke er en privatperson eller organisasjon som er fornærmet, for eksempel ved NAV-svindel eller svart arbeid, er myndighetene avhengige av egne kontrollmekanismer for å få avdekket forholdene. Dette bekreftes i en rapport fra SSB. Og svært lite settes effektivt inn på å avdekke.

En kilde i politiet forteller Resett at de ser en trend der stadig flere kriminelle har lagt om virksomheten sin slik at de svindler staten i stedet for privatpersoner. De oppretter selskaper, bedriver fiktiv fakturering og svindler skattesystemet. Ingen fornærmede anmelder denne kriminaliteten. Dette bidrar til færre registrerte lovbrudd, men likevel økende kriminalitet.

Alt Resett har fått brakt på det rene tyder derfor på at Faktisk.no tar helt feil og urettmessig har hengt Mazyar Keshvari ut som en “løgner”. Og de må gjerne faktasjekke den påstanden også.

 

Vi trenger din hjelp. Gi en julegave til Resett i år!

 • kr

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
Andre måter å donere på finner du på Støtt oss siden.
 • 1.5K
 •  
 •  
 •  
 •  

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]