Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen mener at organisasjonen som er ledet av Rune Berglund Steen bedriver organisert kriminalitet. I anmeldelsen har Alliansen tatt i bruk Straffeloven § 60, «Mafiaparagrafen».

Politiker Hans Lysglimt Johansen trenger politibeskyttelse når han taler, og nå han har anmeldt Antirasistisk senter for å hisse opp trusselnivået. Bildet er tatt under Arendalsuka. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lysglimt Johansen opplyser til Resett at Tjen Folket og Antifa er også anmeldt for samme kriminell virksomhet.

Anmeldelsen beror på hva som skjedde under Arendalsuka der 6 stykker fra voldsvenstre ble arrestert. De kom i den hensikt å «konfrontere» Alliansen. I forkant av Arendalsuka hadde Antirasistisk Senter hisset opp en aggressiv stemning mot Alliansen. Deres motiv var å hindre at et politisk parti skulle delta på en «politisk festival».

Men da Antirasistisk Senters forsøk ikke lykkes, tok voldsvenstre over. Lysglimt Johansen ser en sammenheng mellom de to, og vil at politiet skal ta ut en siktelse og tiltale dem for mafiavirksomhet.

En politimann holder tak i en fra Tjen Folket på en antirasistisk markering arrangert av Antirasistisk senter på Tøyen i Oslo. Foto: Privat skjermdump/Lars Thorsen

– Hendelsene under Arendalsuka føyer seg inn i et mønster som Resett nå har avdekket og som gjør at Alliansen går til politianmeldelse, sier Lysglimt Johansen til Resett.

Alliansen ønsker å rette søkelys på rollen til Antirasistisk Senter

– De har en solid finansiering fra det offentlige, og har en egen informasjonsavdeling som hetser opp voldsvenstre. Antirasistisk senter fungerer som en koordinator. Virksomheten er tilsynelatende delt opp i ulike organisasjoner, men de står i virkeligheten hverandre veldig nær, forteller Lysglimt og tilføyer.

– Antirasistisk Senter har møysommelig bygget opp en tilsynelatende uskyldig front, men fungerer i virkeligheten som en organisator.

Han understreker alvorlighetsgraden av dette da Alliansen er et politisk parti.

 

– Alliansen setter sin lit til at Politiet vil etterforske disse gruppene og ta ut nødvendig påtale. På generelt grunnlag vil Alliansen gi Politiet berøm for solid sikkerhetsarbeid, sier partileder Lysglimt Johansen.

Resett har søkt daglig leder Rune Berglund Steen ved Antirasistisk Senter for en kommentar til denne artikkelen, men han har ikke svart til tross for gjentatt purringer. Dette er spørsmålene vi har stilt og som Berglund Steen ikke ønsker å besvare:

– Har du en kommentar til anmeldelsen?

– Ser du en sammenheng mellom ARS sin oppfordring til arrangøren om at Alliansen skulle utestenges fra Arendalsuka og Tjen Folkets voldelige aksjon mot Alliansen under Arendalsuka?

– Tar dere avstand fra bruk av vold for å oppnå politiske mål?

Antirasistisk Senter mottar 2.175.000 kroner fra staten hvert år til såkalte «integreringsformål». Det er ikke kjent hvem senteret integrer og om midlene de får fra staten også skal dekke utgifter til «ekskludering», som av Alliansen.