AFA i «konfrontasjon» i Charlottesville, Virginia USA. (Photo by Logan Cyrus / AFP)
annonse
annonse

Den siste tiden har det vært flere tilfeller av venstreekstrem vold. Det var Resett som først tok opp problemstillingen i forbindelse med angrepet på Lars Thorsen på Tøyen i slutten av september. Nå har også Filter Nyheter fulgt opp med en reportasje som ser på voldsbruk fra venstreekstreme. Politiet bekrefter til Filter Nyheter at det er et økende problem.

Det er i dag to grupper av voldelige venstreekstreme. Den ene er Tjen Folket og den andre er Antifascistisk aksjon (AFA/Antifa). Mens Tjen Folket dyrker Stalin og drømmer om en væpna revolusjon, så har AFA sin fot i anarkisme, men de er også inspirert av MDG og Rødt. Begge grupperingene er små, men uttalt voldelige, skriver Filter.

Det var Tjen Folket som svindlet til seg titalls millioner fra SOS Rasisme.

annonse

De har ekskludert grunnleggeren, Kjell Gunnar Larsen, han som var hovedmannen bak svindelen. Etter eksklusjonen har gruppen forlatt drømmen om en væpna revolusjon, og har gått mer over til «konfrontasjon». Den siste kjente «konfrontasjonen» var i slutten av september på et arrangement mot rasisme på Tøyen, da angrep en fra Tjen Folket og slo en mann bakfra.

Antifascistisk aksjon (AFA) er en internasjonal organisasjon, og de samarbeider over landegrensene. I Norge ha AFA sitt utspring fra Blitz og andre undergrunnsmiljøer. De møter opp maskerte og har som mål bekjempe andre med «konfrontasjon».

annonse

 

Media har en bred dekning av høyreekstreme, men sjelden eller aldri tar de opp problemer med venstreekstreme.

Et eksempel er på Tøyen der en fra Tjen Folket slo og sparket Lars Thorsen fra SIAN. NRK formulerte seg så misvisende at en fikk inntrykk av det var fornærmede som var voldelig. Men etter henvendelser fra Resett, innrømmet NRK feilen og kom med en beklagelse.

– I 2018 har personer i venstreekstreme nettverk i Norge stått bak en rekke voldsangrep som kunne endt med at meningsmotstandere ble alvorlig skadet, skriver Filter Nyheter.

Politiet forteller om en rekke voldssaker der venstreekstreme er innblandet.

annonse
  • I mars ble en eldre mann ble slått ned av maskerte menn på vei hjem fra et arrangement.
  • I april ble en mann angrepet av maskerte utenfor sitt hjem, og politiet har Tjen Folket på blokka.
  • Da Tommy Robertson ble fengslet, ble det holdt en markering i Oslo og en mann ble utsatt for vold fra antirasister.
  • I juni angrep fem fra AFA to stykker som delte ut løpesedler for Den nordiske motstandsbevegelsen.
  • Da Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen skulle holde en markering i forbindelse med valget i Sverige, arresterte politiet ti stykker fra AFA.
  • Under Arendalsuka ble seks fra Tjen Folket arrestert da de skulle «konfrontere» Alliansen.
  • I september ble noen tatt for å sparke en som lå nede i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon.
  • Så har vi Tøyen der Lars Thorsen ble angrepet bakfra av en maskert mann fra Tjen Folket.
  • I oktober ble fire stykker fra AFA anholdt politiet. De skulle «konfrontere» et arrangement der briten David Icke talte.

– Vi følger selvsagt nøye med på utviklingen innen alle miljøer vi mener utgjør en risiko for ordensforstyrrelser eller har voldspotensial. I år har vi sett en negativ utvikling når det gjelder slike hendelser. I de konkrete sakene vi kjenner, mistenker vi at dette er begått av personer som kan sies å være «venstreekstreme». I forbindelse med arrangementer har politiet imidlertid flere ganger i år forhindret fysiske angrep på meningsmotstandere, sier politiinspektør Janne Stømner, som er sjef ved Oslo politidistrikts enhet for forebygging til Filter Nyheter.

Antirasistisk Senter

Det skal være «Den nordiske motstandsbevegelsen», SIAN («Stopp islamiseringen av Norge») og partiet Alliansen som er utpekt som hovedmål for de venstreekstreme. Dette er de samme gruppene som også Antirasistisk Senter bruker tid og penger på å kartlegge.

Som Resett tidligere har rapportert bygger Antirasistisk Senter opp fiendebilder av og henger ut mennesker og grupper de beskylder for å være «høyreekstreme». Når disse hatobjektene for «antirasistene» har blitt tilstrekkelig demonisert, trer Tjen Folket og AFA frem fra kulissene og fortsetter med fysisk vold der Antirasistisk Senter bruker verbale skjellsord.

Ytterkantene polariseres, og Antirasistisk Senter kan derfor hevde at deres egen eksistens – og statlige overføringer – er mer nødvendig enn noensinne.

– Det trolig bare er tilfeldigheter og vellykkede politiaksjoner som har gjort at ingen har blitt alvorlig skadd i hendelsene, skriver Filter nyheter.

PST tar opp problemet med venstreekstreme i sin Trusselvurdering.

– Det siste året er det registrert en økt aktivitet, og det dreier seg i hovedsak om kartlegging og uthenging av personer de definerer som høyreekstreme. De aktivitetene som utføres av venstreekstreme er som regel ordensforstyrrelser. Enkelte venstreekstreme grupper anser vold som et effektivt virkemiddel for å få gjennomslag for egne politiske overbevisninger. Ettersom venstreekstreme, i likhet med høyreekstreme, har en vid fortolkning av selvforsvar, vil dette kunne bidra til en senket voldsterskel og en økning av konfliktnivået, heter det i vurderingen.

Rune Berglund Steen er leder i Antirasistisk Senter (ARS). Han reagerer sterkt på at organisasjonen han leder koples til Tjen Folket og andre venstreekstreme grupper. I en kommentar på Helge Lurås’ Facebook-profil skriver Berglund Steen at forbindelsen mellom ARS og Tjen Folket som Resett har fremmet er «lettvint og usaklig». Han benekter ikke at ARS og Tjen Folket er på de samme demonstrasjonene, men «ikke hvis vi kan unngå det», skriver han.

– Hvis du vet noe som helst om Tjen folket, vil du vite at de er utmerket godt i stand til å lage sine egne fiendebilder. At vi er aktivister for samme agenda som en gruppe maoist-stalinister, er en absurd påstand. De har nok tvert om en ganske annen og mer revolusjonær agenda enn oss, skriver han.

Resett har gjentatte ganger tilbudt Antirasistisk Senter tilsvar på våre artikler om organisasjonen, men de har avslått.

Redaktør Helge Lurås var også i kontakt med nestleder Ervin Kohn før Resett ble lansert i august 2017 med tilbudet om at Antirasistisk Senter kunne få spalte i nettavisen. Også det ble avvist. Antirasistisk Senter har i stedet valgt å omtale Resett i sterkt demoniserende ordelag på egne nettsider. Da Resett henvendte seg til ARS med forespørsel om vi kunne publisere ARS sine kritiske artikler hos Resett slik at leserne våre selv kunne vurdere kritikken mot oss, ble også det avslått, forteller Lurås.

– Det er helt åpenbart at Antirasistisk Senter ikke ønsker dialog verken med oss eller leserne våre. Deres prosjekt er å skape fiendebilder og snakke nedsettende om mennesker, ikke med dem, sier Lurås i en kommentar til Resett.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon