Det er åpenbart at regningen etter fregattforliset blir enorm. Illustrasjonsbilde. Jakob Ostheim/Norwegian Coastal Administration/REUTERS
annonse
annonse

Siste utspill i farsen, som fregatt-havariet er blitt til, er at Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum mener at Lurås skal be kvinner om unnskyldning for sin påståtte hets av kvinnekjønnet. Dette vil jeg kommentere om litt. 

Først en oppklaring av hvorfor Resett og MSM egentlig debatterer to forskjellige ting. MSM tror at Lurås klandrer kvinnene som kan ha befunnet seg på broen da KNM Helge Ingstad havarerte. Det har han aldri gjort. Han spør om hele det feminine inntoget i forsvaret kan ha innvirkning på driften og stridsevnen. Havariet blir trukket frem som et aktuelt eksempel.

Det er likevel det store bildet Lurås stiller spørsmålstegn ved. Dette har MSM ikke forstått. Deretter klandres Resetts lesere for å spre en artikkel fra 2017 som skryter av at det på det tidspunktet artikkelen ble trykket var fire kvinnelige navigatører på Helge Ingstad, i tillegg til kun en mannlig. Denne artikkelen har etter havariet blitt delt mange ganger og derfor gått «viralt».

annonse

Venstresiden i MSM har fått det for seg at Lurås og leserne tror at det var nettopp denne kvintetten som befant seg på broen under havariet. Det har ingen påstått. De fleste forstår at det med dagens gjennomtrekk av personell i forsvaret neppe var de gjeldende personene. Det er likevel rimelig å anta at det var andre kvinner på broen, sett i lys av forsvarets iver etter å øke kvinneandelen.

Noe som gjør det lett å mistenke dette, er mangelen på involverte navn. Hadde hovedaktørene vært menn, mistenker vi lett at de hadde blitt navngitt for lenge siden. Kvinner blir behandlet på samme måte som innvandrere i MSM. Hvis de har gjort noe kritikkverdig, så blir identitetene skjermet. Hvis det derimot står hvite menn bak, så blir deres etnisitet og kjønn med det samme utlevert. Det er i det minste det inntrykket vi sitter med. MSM forstår ikke at de med deres agenda avslører hva de forsøker å skjule. 

Nå tror jeg hverken Lurås eller Resetts lesere ønsker å sverte vernepliktige unge mennesker, hverken kvinner eller menn. Men så er det også lite sannsynlig at vernepliktige hadde ansvaret for kursen til Helge Ingstad. Uansett så hadde offiserer den direkte kontrollen, eller de stod og pustet deres lærlinger i nakken. Derfor er det igjen meget betenkelig at MSM ikke holder noen ansvarlige for at fire milliarder av dine og mine kroner nå ligger ubrukelig, senket i vann og neppe kan berges. 

annonse

Mange var hurtig ute med å fordømme Lurås kritiske holdning til hva som skjedde med fregatten, inkludert sjøforsvarssjefen. Den hurtige fordømmelsen er et tegn på at Lurås berørte meget betente spørsmål. Alle bør anse det som et sykdomstegn når debatten er så lite åpen fra høyere hold. Man skulle tro Lurås myrdet noen på åpen gate, når alt han gjorde var å våge å tale den hellige statsreligionen (som feminisme er blitt) imot. Men nettopp derfor var hans forbrytelse så stor. 

Mange prøver å benekte at et feministisk eksperiment i forsvaret finner sted. Men hvem prøver de å lure? Lenge innen det som kulminerte i verneplikt for kvinner ble vedtatt, så reagerte mange på et overfokus på kvinner i forsvaret. Den gang kvinneandelen fortsatt var meget lav og neppe over 10%, så gjorde forsvaret alt i deres makt for å tiltrekke seg kvinner på frivillig basis. Rekrutteringsmaterialet var fullt av smilende kvinner i uniform, til tross for at det var menn og deres til dels ufrivillige innsats som var bærebjelken i forsvaret. 

I 2011 kunne man lese dette i en leserkronikk i Fremskrittspartiets avis «Fremskritt», skrevet av en navngitt offiser: «Jeg ønsker å innvie Fremskritts lesere i det sosialistiske kvinneeksperimentet som i dag pågår i forsvaret. Eksperimentet fikk sin foreløpige topp i 2010, da en betydelig andel kvinner i forsvaret fikk lønnspålegg i lokale lønnsforhandlinger, uten en gang å ha søkt om dette. Dermed fikk de mer i lønn enn menn med akkurat samme erfaringsbakgrunn, i akkurat samme stilling.» 

Offiseren forteller videre, «Ved all seleksjon til forsvaret er en underlagt de politiske føringene og ambisjonene om å fylle opp med kvinner, utelukkende fordi de er kvinner, ikke basert på ferdigheter og kvalifikasjoner sammenlignet med mannlige søkere.»

Det er altså dette forsvarssjefen, likestillingsombudet et al. benekter at har skjedd og fortsatt skjer, og i stedet angriper Lurås for å antyde noe så absurd. Tror de at publikum er dumme?

Er det så utenkelig at disse dårligere kvalifiserte kvinnene som har entret forsvaret de siste årene, og som i dag er offiserer, kan ha forandret vår forsvarsevne?

Det feministiske eksperimentet pågår ikke kun i forsvaret, men også i næringslivet, i TV og i skoleetaten – hvor man leker med gutters karrierer og skryter av at andel kvinner i høyere utdanning nå har passert 60 prosent.

Gunnar Stavrum går så langt som å kreve en unnskyldning av Lurås, til kvinner. Det kan virke som om han mener kvinner generelt. Og det bringer meg til sakens kjerne. Feminismen har lenge kjempet for makt til kvinner men uten konsekvenser. De har forlangt kvinnelig tilstedeværelse i det offentlige rom men uten risiko for hets – en hets menn til alle tider har risikert og levd med.

annonse

Resultatet er et forsøk på å omdøpe almen netthets til «kvinnehets» og berettiget kritikk til «kvinnehat». Man forsøker å skape en illusjon om at kvinner er ekstra utsatt for offentlig uthenging fordi de er kvinner, når sannheten antakelig er at menn blir mer utsatt for hets nettopp av samme årsak som hva som nå skjer med Lurås; hvis man våger å bevege seg i nærheten av kritikk mot det feminine kjønn så blir man angrepet av ikke bare feminister, men også «hvite riddere» som Stavrum; alle beredt til å forsvare kvinner mot enhver kritikk.

Men makt og frikjennelse for ansvar lar seg ikke kombinere. Gi gjerne kvinner makt. Gi dem også roret på KNM Helge Ingstad. Men med makt så følger selvfølgelig også ansvar hvis makten blir vanskjøttet. Det handler ikke om å ønske kvinner tilbake til kjøkkenbenken, et argument som blir brukt og oppbrukt av kverulanter fra venstresiden.

For min del så må gjerne kvinner overta hele forsvaret, og uten menn – inntil like mange kvinner har blitt drept i kamphandlinger som menn hittil har blitt. Det ville være reell likestilling. Men nei, det handler om at hvis kvinner absolutt skal bevege seg inn på menns tidligere domener, så må de tåle belastningen som menn tidligere har tålt alene.   

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon