Vergeforeningen Følgesvennen, bevegelsen Nok er Nok og Refugees Welcome Afghan Lives Matter arrangerer onsdag 18.oktober, en markering mot deportasjoner til Afghanistan. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
annonse
annonse

Antall nyfødte i Norge er ca 56.000 pr år mens antall døde er ca 40.000 pr år. Nettoinnvandringen er over 20.000 pr år. Hvis dette fortsetter, er det opplagt at det med tiden vil skje en enorm endring i den etniske befolkningssammensetningen. Dette er utvilsomt det største sosiale eksperimentet i Norge noensinne, og ingen kan med sikkerhet spå utfallet.

Men det er noen økonomiske og historiske fakta som i hvert fall gjør noen av oss engstelige på våre barn og barnebarns vegne.  I følge FNs framføringer bodde 1 milliard mennesker i Afrika i 2010 og i 2050 vil tallet være 2 milliarder som betyr en nettovekst på 25 millioner pr år. Det tilsvarer omtrent befolkningen i Norge, Sverige, Danmark og Finland til sammen pr år.

Les også: Skjult i Holmøy-rapporten: Etniske nordmenn under 50 % i 2100

annonse

Tyskland har 80 millioner innbyggere og fikk store sosiale, økonomiske og kriminelle problemer da det kom en million innvandrere i 2015. Europa har nesten ti ganger så mange innbyggere som Tyskland. Det betyr nesten 10 millioner innvandrere til hele Europa dersom resten hadde fått like mange som Tyskland i forhold til folketallet i 2015. Ti millioner er bare 40% av nettoveksten i befolkningen i Afrika alene pr år.

Mye taler for at innvandrere fra Afrika og Midtøsten utgjør en nettokostnad. Det er gjort ulike beregninger og tallene spriker. Trolig er nettokostnadene store. Stor innvandring er ikke bærekraftig i det lange løp.

Les også: Tidligere journalist i Finansavisen: Ikke-vestlig innvandring koster om lag 250 milliarder årlig

Mange afrikanske og asiatiske kulturer er svært forskjellige fra den europeiske kultur. Fra historien finnes mange eksempler på blodige konflikter mellom ulike kulturer som bor sammen eller nær hverandre. Balkan, Midtøsten, Rwanda, Kongo, Sudan og andre land er nylige eksempler på blodige kulturkonflikter. Våre barn og barnebarn står i fare for å oppleve lignende. Ingen vet dette med sikkerhet, men historien taler sterkt for varsomhet.

annonse

Ovenstående viser at stor innvandring ikke er økonomisk bærekraftig, fører til endring i befolkningssammensetningen med fare for blodige kulturkonflikter og Europa vil uansett ikke kunne klare å ta imot mer en brøkdel av de nødstilte i Afrika eller Midtøsten på grunn av den store befolkningstilveksten på toppen av den store befolkningen som allerede er der.

Likevel er det mange som er tilhengere av stor innvandring. Hvorfor er de det? Her kommer mange mulige årsaker til dette i tilfeldig rekkefølge.

 1. Internasjonale immigrasjonsavtaler fra en tid da antall immigranter var lavt.
 2. Stemmekveg. Det sies at dette er en grunn til at Demokratene i USA er motstandere av Trumps mur. Innvandrere har en tendens til å stemme på venstrepartiene, og dette kan være en grunn til at venstrepartiene ønsker stor innvandring.
 3. Deler av industrien ønsker billig arbeidskraft.
 4. Asylprofitører. For eksempel eiere av asylmottak.
 5. NGO profitører.
 6. Innvandring erstatter synkende fødselstall og redder velferdsstaten.
 7. Oppfatningen av FN som den høyeste autoritet og det FN ønsker, bøyer vi oss for.
 8. Målet om en global verden uten grenser med en verdensregjering.
 9. Skyldfølelse på grunn av kolonitid, imperialisme, slaveperioden i USA eller at vi har det så godt i Vesten.
 10. Godhetsposører (som må posisjonere seg og holde avstand til de som er kritiske til stor innvandring).
 11. Social justice warriors. Global sosial rettferdighet basert på den endelige likhet blant mennesker på kloden.
 12. Universelle menneskerettigheter. (Se Terje Tvedt).
 13. Pengeoverføring fra rike land i Midtøsten til universiteter og NGO’er i Vesten.
 14. Sentrale politikere søker mot en global elite og ikke til landets befolkning.
 15. Posisjonere seg i forhold til jobb i EU, FN eller andre internasjonale institusjoner.
 16. Media fokuserer på det som lett kan avbildes (for eksempel nød), men ikke på utilsiktede konsekvenser av dårlig politikk.
 17. Redsel for nazisme i den tro at innvandringskritikere er skapnazister.
 18. Det går seg til som Merkel sa.
 19. Forakt for nordmenn eller andre hvite slik Hillary Clinton avslørte forakt for deler av den hvite befolkning i USA under presidentvalgkampen.
 20. Ekkokammer. Dersom et syn av en eller annen grunn har blitt rådende hos en gruppe mennesker (for eksempel politikere eller journalister), er det vanskelig for nye medlemmer i denne gruppen ikke å bli en del av ekkokammeret.
 21. Multikulturalisme. Troen på at ulike kulturer beriker hverandre og bidrar til velstand og fred.
 22. Manglende evne til å se konsekvensene av nåværende innvandringspolitikk, og i det lange løp er vi alle døde.
 23. Klokketro på at staten ordner opp. Tilsvarende troen på at det er velferdsstaten eller Arbeiderpartiet som er årsaken til den store velstanden vi har i Norge i dag.
 24. Redsel for å bli kalt rasist, nazist eller fascist.
 25. Høyt skattenivå og fiatpenger. Dette gjør at mange mennesker kan leve av ideer som ikke er forankret i virkeligheten da lønn basert på skattepenger fra det offentlige ikke er utsatt for markedsdisiplin.
 26. Offentlige institusjoner har en tendens med tiden til å bli overtatt av mennesker institusjonen opprinnelig skulle regulere. For eksempel at en offentlig institusjon for streng innvandringspolitikk med tiden blir overtatt av innvandringsliberale (for eksempel innvandrere).
 27. Liberalister som er tilhengere av åpne grenser av moralsk, filosofiske grunner, men uten å ta hensyn til at vi har en velferdsstat og ikke en nattvekterstat.
 28. Den radikale 68 generasjonens dominans på universiteter med indoktrinering av studenter.
 29. Pressestøtte, momsfritak, NRK som sørger for formidling av elitens politiske syn både når det gjelder innvandring og andre saker (i samsvar med at G.H. Brundtland forlanger kontroll av det folk leser eller ser på TV).
 30. Antikapitalisme. Stor innvandring kan bidra til å velte kapitalismen.   

Det finnes utvilsomt andre grunner til at mange er tilhengere av stor innvandring og kommentariatet kan sikkert bidra med mange flere. Jeg aner ikke hva som er de viktigste årsakene, men kan ha mine mistanker. Det burde la seg gjøre å studere noen av disse mulighetene empirisk for samfunnsvitere og økonomer. Noen av punktene over kan være gode grunner for begrenset innvandring, men ikke i den målestokk som skjer nå, da ulempene redegjort for over med stor sannsynlighet er mye større.

Les også: Det burde være helt legitimt å mene at innvandring er et av de store spørsmålene i vår tid 

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon