annonse

VGs rolle i denne ukens Giske-sak blir mer og mer spesiell. Har avisen rett ut deltatt i en konspirasjon? Er de i så fall også delaktig i forsøk på utpressing?

Mens valgkomiteen i Trøndelag Ap diskuterte Trond Giskes kandidatur, skal en ukjent person ha meldt til komiteelederen at «upassende bilder og videoer» kunne bli lekket.

– Jeg fikk en SMS midt under møtet i valgkomiteen fra en ukjent person, hvor de sier at de satt på upassende bilder og video av Trond. De sa at VG var svært interessert i bildene, uttalte valgkomiteens leder Jorodd Asphjell til NRK.

Han snakket med Giske og de andre medlemmene, men de innstilte likevel Giske til tross for truslene. Dette skjedde på onsdag.

annonse

På torsdag kveld skriver så VG om «videoen». De innrømmer å ha jobbet med saken siden onsdag.

Til VG sa angivelig kvinnen dette om episoden med Giske, som ble filmet av en venninne av kvinnen:

– Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra.

Deretter omtaler VG en såkalt «bekymringsmelding» til Arbeiderpartiet. Denne ble imidlertid ikke sendt inn av kvinnen selv, men av nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, Knut Sandli. Kvinnen på videoen er medlem i foreningen, ble det opplyst.

– Jeg ble lyn forbanna da jeg så videoen. Sånn skal ikke tillitsvalgte oppføre seg.

Sandli ble visstnok gjort oppmerksom på videoen av en annen tillitsvalgt.

annonse

– En tillitsvalgt reagerte og sa ifra. Jeg følte det som min plikt å si ifra, sa fagforeningsledere til VG. Og videre:

– Jeg ønsker å begrense hans [Giskes] mulighet for å få nye verv og være i toppledelsen, og hindre ham i å skade partiet, venstresiden og integriteten til fagbevegelsen.

Kommentar

Dette forløpet reiser en rekke spørsmål. Er for det første SMSen som ble sendt til Asphjell å regne som et forsøk på utpressing og noe som rammes av straffeloven § 251.

§ 251 Tvang
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved straffbar eller annen urettmessig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.

annonse

Den som ved å true med anklage eller anmeldelse for en straffbar handling eller med å sette frem en skadelig opplysning eller krenkende beskyldning rettsstridig tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Var det den tillitsvalgte som Sandli snakket med som sendte SMS til Asphjell, eller var det Sandli selv? Og hvem var det som hadde kontakten med VG? Kan det være at Sandli snakket med sin svoger Anders Giæver, som er politisk kommentator i VG?

Les også: Fagforeningsaktivisten som sendte bekymringsmelding om Giske skal være svoger av VG-Giæver

Kan det også være slik at VG/Giæver fortalte Sandli at selve videoen ikke var nok, særlig siden kvinnen selv ikke ville stå frem med noen tydelige anklager mot Giske?

VGs misbruk av en ung kvinne

VG tynte så mye de kunne ut av kvinnen med sitatet «vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye og vi dro derfra.» Leserne sitter da igjen med inntrykket at det var Giske som ble for påtrengende og at jentene måtte rømme utestedet.

Men til NRK senere på kvelden sier kvinnen tvert i mot at hun og venninnen opplevde det som «uproblematisk og greit». Ja, hun innrømmet at det var hun og venninnen som tok kontakt med Giske og ikke omvendt. 

Kvinnens uttalelser var derfor ikke nok for VG, selv om de vred det hun sa så langt i kritikk av Giske som de kunne. VG prøvde likevel å bearbeide henne et helt døgn. Det har sjefsredaktør Gard Steiro innrømmet til NRK. Hans forsøk på å unnskylde avisen er verdt å gjengi sin helhet:

– Kjernen i saken er en bekymringsmelding. Den er gjengitt fordi den har offentlig interesse mens det pågår en strid knyttet til Giskes posisjon i partiet. VG ga en presis og kortfattet beskrivelse av hva videoen viser, men valgte av hensyn til de involverte ikke å publisere den. I tillegg kontaktet VG kvinnen på videoen. Det skjedde onsdag ettermiddag. VG hadde flere samtaler med henne torsdag. Hennes opplevelse var – som både VG og NRK skriver – at de danset og hadde det hyggelig, så føyde hun til «så ble det litt for mye, så jeg og venninnen min gikk derfra». Kvinnen godkjente dette sitatet. Hun ønsket ikke bli sitert på noe annet, sier Steiro.

– Kvinnen fikk lest opp VGs artikkel i sin helhet før publisering. Hun hadde ingen innvendinger. I dette tilfellet har altså ikke VG gjort annet enn å viderebringe presise gjengivelser og forhåndsgodkjente sitater fra de involverte parter. Giske valgte å ikke uttale seg. Om det som skjedde i baren er problematisk eller ikke, regner VG med at Arbeiderpartiet tar stilling til, sier Steiro.

Kvinnens uttalelser var altså ikke nok. VG «trengte» en bekymringsmelding til Ap for å ha en sak. Og denne skaffet altså Giævers svoger Sandli til veie. Hans epost til Aps partisekretær Kjersti Stenseng er noe VG gjengir i sin helhet. Svogeren til VG-Giæver skriver blant annet:

«I går fikk jeg se en dypt foruroligende videosnutt. Den viste Trond Giske, åpenbart beruset, i ferd med å beføle en ung kvinne på et utested i Oslo.»

Sandli får altså den uskyldige videosnutten hvor Giske poserer på en selfie med en kvinne som har tatt kontakt med ham til å være «foruroligende» og til å være å «beføle en ung kvinne». Sandli snakker ikke med kvinnen selv. Han baserer seg tilsynelatende bare på det han ser på videoen.

VG konfronterer ham overhodet ikke på dette. De viser heller ikke videoen slik at folk kan gjøre seg opp en egen mening. Det er først da Resett en time senere publiserer den i sladdet utgave at folk kan se med egne øyne hva Giske angivelig skal ha gjort.

Dette reiser en betimelig mistanke som VG bør avklare offentlig med en gang:

Er det Steiro omtaler som «kjernen i saken» en bekymringsmelding noen av deres egne ansatte (Giæver eller andre) på forhånd har diskutert med den som til slutt sender den til Ap? Var allerede VG i kontakt med og diskuterte saken med Giævers svoger Knut Sandli før han sendte bekymringsmelding til Ap?

Og kjente VG til SMSen med trusler til Asphjell om å lekke til VG da de skrev sin første sak? Hvorfor skrev de i så fall ikke om det?

Resett har forsøkt å få en kommentar fra Giæver, Sandli og VGs sjefredaktør Gard Steiro, men uten å få svar.

Vi har også henvendt oss til Asphjell for å få opplysninger om hvem som sendte ham SMS med trusler om å gå til VG. Heller ikke han har besvart våre henvendelser så langt.

Les også: Når MSM tier, må andre tale

Les også: Derfor publiserer Resett videoen av Trond Giske

 

 

 

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.