Oslo 20131026. Leder Arne Tumyr holder appell når organisasjonen "Stopp islamiseringen av Norge" (SIAN) demonstrerer på Eidsvolds plass foran Stortinget i Oslo lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Den islamkritiske organisasjonen SIAN får likevel ikke lov av bydelsutvalget i Gamle Oslo å demonstrere på Tøyen i september.

annonse

Den aktuelle demonstrasjonen var planlagt å finne sted på Tøyen i Oslo i september, på torget midt i bydelen. I utgangspunktet inntok bydelsutvalget en prinsipiell holdning til saken, og meddelte at de ville tillate demonstrasjonen. 

Bymiljøetaten i Oslo kommune henviste 04 april i år SIANs søknad om leie av Tøyen torg til stand til behandling i bydel Gamle Oslo, da bydelen er delegert forvaltning av torget. Bydelsutvalget ga 29. april SIAN tillatelse til å holde sin såkalte stand i september.

Les også: SIAN-aktivister hetset av rasende muslimsk mobb under demonstrasjon

Trekker tillatelsen

I et vedtak 7. juli ombestemte imidlertid bydelsutvalget seg, og trakk tilbake den initielle tillatelsen.

I dette vedtaket er det lagt til grunn at SIAN sprer «hets og hatefulle ytringer». 

«Venstre, AP og SV mener at også SIAN bør ha mulighet til å demonstrere i Oslo for å sikre ytringsfriheten, men da helst i tilknytning til de politiske institusjonene som vedtar den politikken de er motstandere av, og at egnede plasser for slike demonstrasjoner kan være Rådhusplassen, Spikersuppa, Eidsvolls plass med flere. Dette er områder bydel Gamle Oslo ikke forvalter», heter det i vedtaket. 

Klager til bystyret

SIAN har sendt en klage på avgjørelsen til Oslo bystyre, i form av et brev. I dette brevet heter det blant annet følgende:

«Det juridiske grunnlaget for saken er ganske ukomplisert. Grunnloven §101 gir alle adgang til å holde fredelige forsamlinger og demonstrasjoner. §100, tredje ledd beskytter politiske ytringer. Fjerde ledd forbyr forhåndssensur (herunder vedtaket i angjeldende sak). Sjette ledd pålegger kommunen å legge til rette for gjennomføring av vår politiske virksomhet (det vil si det motsatte av hva kommunen faktisk har gjort). §98 forbyr forskjellsbehandling (kommunen har tidligere tillatt politiske folkemøter på Tøyen torg). De konvensjoner som er inntatt i norsk lov via menneskerettsloven, underbygger beskyttelsen av vår virksomhet.»

«Rasismefri» bydel

I en uttalelse til Resett forteller SIAN-leder Lars Thorsen at dette endelige vedtaket i bydelsutvalget er tatt på bakgrunn av et tidligere vedtak, som handler om at bydel Gamle Oslo skal være en «rasismefri» bydel. 

– Vi forteller om effekter av islam, som elitene ikke vil du skal høre. Vi er uønskede stemmer. Men husk at dagens kjetteri kan bli morgendagens credo. Det er gode grunner til at vi aldri møtes med saklige faktabaserte motargumenter. Vi bygger på sannheten, og vi formidler den ærlig og direkte, konstaterer Thorsen overfor Resett.

Les også: Lars Thorsen i SIAN angrepet av venstreekstremist på Tøyen

«Farlig» religionskritikk

Det er blitt reist mistanke om at motstanden mot SIANs potensielle stand egentlig kommer av at man er redd for represalier fra muslimer i området.

Øyvind Michelsen, som sitter i bydelsutvalget for Høyre, mener det kan være farlig å la SIAN demonstrere i et område med mange muslimer.

Gamle Oslo Arbeiderparti er også tydelige motstandere av SIAN-standen. I et innlegg på Facebook hevder de at de er bekymrede for at det skal oppstå farlige situasjoner. Lokallaget legger til grunn at SIAN sprer rasisme.

Resett har kontaktet bydelsutvalget i Gamle Oslo for en kommentar til saken. 

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.