Foto: NTB scanpix.
annonse

I en artikkel publisert mandag 5. august beklager Stolt-Nielsen at «unge, hvite menn mener de bevisst blir erstattet av ikke-europeiske innvandrere» og at dette skal være en konspirasjonsteori.

Vi kan videre lese at disse unge som er bekymret for å bli en minoritet i sine egne hjemland er «sinte og tar til orde for folkemord og å kaste ut migranter». I stedet for å illustrere artikkelen med noen av de mange patriotiske ungdomsorganisasjonene i Europa som snakker om den store befolkningsutskiftningen, velger Stolt-Nielsen å illustrere den saken med et 8 år gammelt bilde av den nå nedlagte kontra-jihadistgruppen English Defence League.

Men hva sier statistikken? Pågår det en demografisk endring i Europa hvor innvandrere blir en stadig større andel av befolkningen?

annonse

Les også: Oslo må få en innvandringspause

I 2011 publiserte Pew Research Centre (Pew) i Washington en internasjonal rapport med tittelen «The Future of the Global Muslim Population», gjengitt av TV 2 28.01.2011. Den slo fast at fødselsraten i Norge (da) var 3,1 barn per kvinne for muslimer og 1,8 barn per kvinne for ikke-muslimer.

– Det forventes at muslimer vil utgjøre en større andel av Europas befolkning, og muslimer kan utgjøre 7 % av Nord-Europas befolkning i 2030, stod det videre ifølge TV2.

annonse

Selv om det er forventet at innvandringen fra muslimske land til Norge vil synke frem mot 2030, vil forskjellene i fødselsratene mellom ikke-muslimer og muslimer føre til en økning i andelen.

I Sverige vil én av ti – nærmere én million – være muslim om 20 år, lød beregning fra Pew.

Pew anslo samme andel i Storbritannia, noe som betyr at Storbritannia med sine 5,5 millioner vil ha flere muslimer enn Kuwait om 20 år. Slik konkluderte den britiske storavisen Daily Mail på bakgrunn av rapporten.

Les også: Når Resett stemples som høyreekstremister, er målet å brunsverte innvandringskritikere

Men Pews anslag slo kraftig feil, allerede i 2016 nådde den muslimske befolkningen i Storbritannia 4.1 millioner og det ble anslått at antall muslimer i Storbritannia vil øke til 13 millioner innen 2050, ifølge The Telegraph.

annonse

The Guardian publiserte 3. mars, 2000 en artikkel som het «The last days of a white world» hvor de argumentere for at det er bra og rettferdig at etniske europeere blir en stadig mindre andel i deres respektive hjemland. Så britiske journalister er absolutt klare over at det skjer en endring i den demografiske sammensetningen i Europa. Det er derfor påfallende når enkelte britiske aviser velger, som Aftenposten, å kalle den demografiske endringen en konspirasjonsteori.

Situasjonen i Norge er også verre enn Pew anslo i 2011. I hele perioden 1990-2012 fikk kvinner fra Afrika bosatt i Norge i snitt flere enn 3 barn, mot 1,7 barn for etnisk norske kvinner, ifølge tall fra SSB. NRK rapporterte 7. mars i år at det samlede fruktbarhetstallet for 2018 var 1,56 barn per kvinne. Det er det laveste som noen gang er målt i Norge, ifølge SSB.

De demografiske endringene og utskiftingen av befolkningen i Norge går lynraskt. 17,7 % av den totale befolkningen har nå innvandrerbakgrunn. I Oslo er tallet 33,4 %, og i aldersgruppen 31-34 år for landet som helhet er den også over 30 %. Totaltallet på 17,7 % skyldes at det relativt sett er få innvandrere blant de eldre.

Situasjonen er mer prekær når man ser på den yngste delen av befolkningen. Ved inngangen til 2017 var fire av ti elever ved osloskolene minoritetsspråklige elever, viser statistikk fra Oslo kommune. SSB anslår at innvandrerbefolkningen fra hovedsakelig Asia og Afrika vil øke sin befolkningsandel fra 2016 på 10 % til 29 % i 2100. Vi snakker altså om en utskifting av den etnisk norske befolkningen.

Men det er langt fra en konspirasjonsteori når overnasjonale organisasjoner, politikere og næringslivsorganisasjoner i inn- og utland har vært helt åpne om at migrasjon til Europa er løsningen på Europas aldrende befolkning.

Les også: Påverknad av born i klimasaken og innvandringa sin tidsalder

For eksempel publiserte FN en pressemelding 17. mars 2000 med tittelen: «Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?»

Her i Norge har også flere tatt til orde for befolkningsutskiftning. Lederen i Landsforeningen mot rasisme, Mina Adampour, la ikke noe imellom da hun i programmet Underhuset på TV2 24. februar 2017 proklamerte: «Det å være blond og blåøyd kommer til å forsvinne!»

De fleste kommentatorer er ikke så frittalende som Adampour, men det har ikke vært mangel på de som har foreslått at innvandringen kan redde Norge fra eldrebølgen, altså at stadig færre yngre mennesker må ta seg av en stadig større andel eldre i befolkningen. Dette illustreres gjerne med en pyramide som står på hodet i motsetning til et befolkningstre som ser ut som en julegran, som er bredest nederst, og stadig mer tynn når den nærmer seg toppen. Aftenposten skrev selv dette i reportasjen «Innvandring redder Oslo fra eldrebølgen» den 21. juni 2016.

annonse

Statsminister Erna Solberg (H) aktualiserte debatten og skapte stort engasjement da hun i sin nyttårstale oppfordret til nasjonal fødedugnad. Som en del av den offentlige samtalen uttalte to av Norges ledende forskere på området at verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere løser utfordringene med lave fødselstall.

– Eldrebølgen er en demografisk utfordring som man i beste fall kan utsette med innvandring. Innvandrere blir også gamle, uttalte sosiologiprofessor Grete Brochmann til Klassekampen 10. januar 2019.

Gitt alle de statistiske fakta om den pågående demografiske endringen, og hvor åpent journalister og samfunnskommentatorer har omtalt dette, hvorfor nekter Aftenposten for at det finner sted?

Aftenposten publiserte 18. juni i år en artikkel fra NTB om befolkningsvekst hvor de skrev at «i land som Tyskland, Ungarn, Russland, Italia og Japan er det ventet at antall migranter vil kompensere for et fall i antall innbyggere som skyldes at fødselstallet er lavere enn antall dødsfall.» Altså at unge innvandrere skal erstatte den aldrende vertsbefolkningen.

Leser ikke Aftenposten-journalist Harald Stolt-Nielsen sin egen avis? Er Stolt-Nielsen virkelig uvitende om endringen i befolkningssammensetningen i Norge og Europa? Det virker lite plausibelt, det er ikke til å unngå å få med seg. Er han klar over at det er nettopp denne typen propaganda som gjør at trykkokeren eksploderer?

Vi trenger mer debatt om den pågående befolkningsutskiftningen, nettopp for å forhindre at unge menn blir drevet til vanvidd og begår den type forbrytelser vi har vært vitne til i Texas, USA og Christchurch i New Zealand de siste månedene.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse