Siv Jensen offentliggjør advarsler til Christine Meyer