FrP-politiker som sender porno slås opp med krigstyper, mens Trine Skei Grande-saken forties

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra FPR har gått over streken og kaster inn håndkle, han innrømmer sitt overtramp og går et skritt tilbake. Men hva med Trine Skei Grande? Skal hun snart ta plass ved kongens bord?

Resetts avsløring om Trine Skei Grande har blitt allment kjent, men det er fremdeles musestille fra media. Ikke ett eneste pip. Også kommer denne nyheten om porno på mail, og media slår det opp med krigstyper. Er et bilde verre enn en handling? Eller er eldre kvinne-ung mann lettere å akseptere enn eldre mann-ung kvinne? Eller kanskje det er politisk?

I alle fall er det stille som i graven. Det er en ikke-sak og de vender blikket vekk.

Faktisk.no har heldigvis kommet tilbake på jobb etter en lang jul. I løpet av det nye året har de faktasjekket en Facebook-historie om nyttårsraketter og døde fugler, samt konkludert med at meslinger kan være dødelig og at i den årlige nyheten om at nordmenn stjeler i jula har det sneket seg inn et for høyt tall. Vi stjeler heldigvis ikke så mange julegaver. Da ser vi frem til at de også faktasjekker nyhetene om påskesola og flåttbitt om sommeren.

Men avsløringen om Trine Skei Grande kan dessverre ikke faktasjekkes, ikke fordi Resett er useriøse og at det hele er et rykte, men at kildene er anonyme. Det var forøvrig også kilden til NRK, men Ulf Leirstein var mann nok til å erkjenne sitt feilgrep og trekke seg tilbake. Et eksempel til etterfølgelse.

Om en skal vektlegge alvorlighetsgrad, ifølge NRK sin avsløring så er det straffbart å sende porno til personer under 18. Men er det lovlig å utføre seksuelle handlinger på berusede mindreårige hvis de er over 16? Trine Skei Grande viser et fravær av voksenrolle i omgang med ungdom. Hadde en lærer eller en trener utvist en slik adferd, ville det ha fått konsekvenser. Skal det være andre spilleregler for politikere? Et voksent menneske tar hånd om beruset ungdom og følger dem hjem eller legger dem i en seng med en dyne over. En slik oppførsel er forventet av voksne mennesker.

Det er rart med noen maktmennesker, de forstår ikke sin besøkelsestid. Katta er ute av sekken, men hun klamrer seg til taburetten og ser for seg en jobb som statsråd. Men der vil hun nok sitte på nåler, eller på nåde. Hun har et svakt punkt, og det kan utnyttes. Blir saken brukt så er det farvel på dagen. Det er ingen bra situasjon å ha rundt kongens bord.

Det er ikke forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Den som har begått en urett mot andre må bekjenne sine synder og be om tilgivelse. Slik som Ulf Leirstein gjorde. Det er slik en kan forsone seg med seg selv og de som er berørt av ens overtramp.

Politikerne våre er valgt av folket, og de forventer gode rollemodeller. Slike som fremstår som forbilder i samfunnet. Men da må de være rollen verdig.

 


Publisert: jan 11, 2018 @ 7:22 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Einar Hammer

Kommentator

Latest posts by Einar Hammer (see all)

 • Leon

  Denne saken kommer til å ende med at Skei Grande går av som Venstre-leder.

  Hvor lang prosessen blir, bestemmer hun selv.

 • vidar1971

  Diskusjonen om
  DIREKTEDEMOKRATI als Sveits vil begynne å formes i større og større grad.

  Er det noe maktens korridorer frykter er å miste sin posisjon til folkemakten.

  Legg ned partiene og gjør dem om til interesse organisasjoner.

 • Vesper

  Jeg tipper det kommer opp etter at hun har fått en ministerpost i regjeringen. Da kan Solberg og regjeringen anklages også for at de visste og ikke handlet = enda en seier til venstresiden og opposisjonen.

 • Rune Valaker

  Jeg har et forslag til hvordan Resett’s redaksjon kan holde denne saken gående i det uendelige. For hver ekte nyhetssak som dekkes av det såkalte MSM, kommer Resett med en ny artikkel, eksempelvis slik;

  «VG slår i dag stort opp enda en rakettoppskytning fra Nord – Korea, men svikter sin samfunnsoppgave når det kommer til Trine Skei Grande»

  «Aftenposten omtaler i dag Brexit forhandlingene og det de kan bety for Norges handelspolitiske stilling, men tier fortsatt feigt om Venstres partileder»

  «Dagbladet har den siste uken hatt en serie artikler om kosthold og at gulrøtter i abnorme mengder kan være kreftfremkallende, hvor blir det av Trine Skei Grande aspektet opp i dette?»

  Skulle dere gå tom for idèer har dere e-post adressen min.

  • Finn

   Fornuftig

  • Marit

   Fantastisk, jeg ser for meg en hel serie bøker her nå, der vi satirisk kan sette opp ulike nyheter og alt det andre ukebladstoffet MSM har i forbindelse med Grandesaken. Den årlige julegaven.:)

  • Sofus

   Problemet for Resett er at ingenting ulovlig eller usedelig har hendt. Dette er, så lenge ingen kilder/fornærmede står frem, så lenge ingen innrømmelser skjer, kun å anse som rykter.

   Og altså, fullt lovlig. Er man 16, kan man ha sex med Fandens oldemor selv, om man får lov av henne.

   • Svein Svendsen

    Denne saken handler om noe viktigere enn hvor vidt den omtalte hendelsen er lovlig eller ulovlig. En ting er det sikkerhetsaspektet Resett kjører på. For min del er imidlertid det moralske aspektet viktigst. En stortingsrepresentant utfører en seksuell handling med et beruset barn, hvilket etterlater barnet med traumer. Dette sistnevnte, traumene, er svært viktig her: nettopp fordi 16-åringer er umodne og det kan oppstå problemer i etterkant av seksuell kontakt, så skal voksne være svært forsiktige med å innlate seg på sex med disse, spesielt når de er ruset og den voksne på toppen av alt innehar en viktig samfunnsposisjon. At barnet altså endte opp med traumer etter Skei Grandes grafsing forteller oss at hun opptrådte på en uakseptabel måte. Om guttebarnet var initiativtager er også revnende likegyldig. Som voksen med en viktig samfunnsposisjon skulle Skei Grande lagt sin seksuelle vellyst til side, og beskyttet gutten mot potensielle senere skadevirkninger.

    Det må her også tas med at Skei Grande har vært lærer på både en barneskole og en videregående skole. Siden hun har vist at hun ikke har problemer med å utnytte en mindreårig seksuelt, er dette svært skremmende.

   • TRG

    Hverken Giske- eller Tonning-Riise-saken handler om ulovligheter. Dette handler om seksuelle tilnærmelser og handlinger under uakseptable maktforhold. Det er hele kjernen i @metoo

 • Hans Martin Anderssen

  Skei grande vil nok bli konfrontert med denne saken så snart hun eventuelt går inn i Regjeringen.

 • John Magne Trane

  Det jeg skulle ønske man faktasjekket borte hos faktisk.no, er om det nye Blitzmedlemmet var med på vold mot alle som ikke var Blitzere? Og om journalistene fra dømte Dagbladet også var innblandet i saken de tapte i Høyesterett. Og om journalistene fra VG og Nrk var delaktige i at disse havnet på topp på PFUs klagelister.

  Hvem skal beskytte oss mot vokterne?

 • Mike the bike

  100% enig!
  Msm er noen dobbelmoralske hyklere.

 • Terje Hauger

  Jeg har vært i kontakt med en journalist i NRK om dette og spurt om hvordan han vurderer Leirstein-saken opp mot Grande-saken. Her er hans argumenter:

  1) Leirstein sendte porno til en MINDREÅRIG.
  2) Gutten var Frp/u-MEDLEM. Leirstein Frp-POLITIKER. Altså var det et ulikt MAKTFORHOLD mellom de to.

  Gutten involvert i Grande-saken var 16 år og MYNDIG. Han skal IKKE ha vært Venstre-medlem. Dermed var det IKKE noe skjevt makt-forhold inne i bildet.

  Nrk-journalistens argument er altså at de to sakene er forskjellige. Det er begrunnelsen for at de ikke vil omtale Grande-saken. De betrakter det som frivillig sex mellom to myndige personer. Det var kanskje upassende eller umoralsk, men altså ikke et overgrep verdt offentlig omtale.

  Jeg kjenner ikke detaljene i Grande-saken. Resett må svare på om for eksempel 16-åringen likevel var medlem av Unge Venstre slik at det forelå et ulikt maktforhold mellom de to. Resett må også svare på om det eventuelt forelå andre sider ved den amorøse episoden som gjør det rimelig å omtale saken på linje med Leirstein-saken, for eksempel tvang eller voldtekt.

  • Rioreal

   Det har vel med «moral» å gjøre.
   Handlingen til Skei Grande er kanskje ikke umoralsk, men den viser et menneske med særs dårlig vurderingsevne, og det teller når man skal være statsråd i Norge.
   Hvordan skal forøvrig dette mennesket kunne forvente respekt som eventuell fremtidig kunnskapsminister i utstrakt kontakt med yngre mennesker (16 år) i fremtiden?

   Jeg skjønner ikke at hun tør

   Tenk å stå der i embeds medfør en gang i fremtiden å måtte svare ungdom på hvordan man skal te seg seksuelt.

   • Terje Hauger

    Ja, det har definitivt med vurderingsevne å gjøre. Dømmekraft, moral og mye mer. Men kriminelt? Nei.

    • Torbjørn Brevig

     Har vel ikke vært det kriminelle aspektet som har vært tema i disse sakene. Bortsett fra saken i Trømsø.Så hvorfor trekker du inn jussen?

     • Terje Hauger

      Det er altså ikke jeg som gjør det. Jeg refererer til hva NRK-journalisten forklarer om hvorfor de ikke har offentliggjort Grande-saken. Denne journalisten er en av de som har jobbet med Leirstein-saken.

     • hayek356

      Selvfølgelig er jussen i aller høyeste grad relevant.

      Jeg har i utgangspunktet svært liten respekt for Skei Grande som politiker, hennes sviktende dømmekraft om det er hold i ryktene bidrar til at den er noe lik null. Men så lenge gutten var over den seksuelle lavalder og Skei Grande ikke brøt § 192/193 i straffeloven er det et moralsk anliggende, og kun interessant i kraft av hennes posisjon. Det er opp til velgerne og hennes parti å felle deres dom i form av manglende tillit eller ei.

      Så kan man selvfølgelig på generelt grunnlag argumentere for at den seksuelle lavalder skal heves, etter min mening tror jeg 16 år er en grei grense. Å lovregulere aldersforskjell mellom ellers lovlige seksualpartnere tror jeg verken er realistisk eller ønskelig.

    • fleinkantarell

     Men uansett burde det ikke være problematisk for en MSM journalist å ta seg bryet med å grave litt i saken. Finne fakta. Er det substans i dette?

     • Terje Hauger

      Enig. Jeg mener de har konkludert uten at alle fakta er på bordet. Det er fortsatt uklart for eksempel om gutten kan ha vært medlem av Unge Venstre, ble skjenket full, ble utnyttet mot sin vilje osv. Jeg mener også at resett burde ha gravd mer i dette før de bestemte seg for å offentliggjøre saken. Det kan de antakelig fortsatt gjøre?

     • fleinkantarell

      Det mener jeg de har gjort. De refererte til kilder under samtalen med Venstremannen, forstod det slik at de har snakket med familien.. Men hva hjelper det når MSM ikke gidder å følge opp. Da roper man alene og Resett er fortsatt for fersk til ha «cred»..

  • Marit

   Tull, Grande kaller asylsøkere under 18 for barn, han hadde nettopp passert seksuell lavalder, men er et barn for henne. Her handler det om total mangel av moral. Eller vil hun ha sex med barn?

   Han var full, da kan han ha vært i det som kalles forsvarsløs tilstand og det kan anses som voldtekt. Det må da anmeldes og politiet må undersøke saken. Imens er folket dommere. Man drikker ikke med barn og man skjenker ikke barn, igjen total mangel på voksen og moralsk god handlemåte hos Grande. Å ha sex i en åker med en guttunge i et bryllup er sykt når man er en politisk leder og å tro man kan bli minister etter det er enda sykere.

   Det er et tydelig ulikt maktforhold mellom Grande og gutten. Hun var 38 og han 16; hun var erfaren og han helt fersk; hun var en kvinne med makt og mange ville tro hun var den uskyldige om hun skrek til.
   Samme hvem en politiker hadde hatt sex med f.eks nede ved Akerselva en kveld eller på dansegulvet på en konferanse,- om så det var en ung rengjøringsansatt, en student som ville ha autograf eller naboens gutt som klippet plenen, så er og blir det et fullstendig ulikt maktforhold!

   Ingen i utenlandsk media vil annet enn å slå det opp med stor headinger: «Stortingspolitiker og mulig minister i Norges regjering tatt på fersken midt i et bryllup, der hun hadde sex med en «minor» i åkeren. Joda selv om det var en bondesønn som møtte henne tilfeldig så spiller det ingen rolle. Norsk media må derfor gå ut før utenlandsk media gjør det.

   • Terje Hauger

    1) Jeg liker heller ikke Grande eller Venstre, men det er ikke relevant. Spørsmålet er om Grande gjorde noe ulovlig. Har man sex med en person som er over 16 så er dette i utgangspunktet helt okay fordi vedkommende da er over den seksuelle lavalder. Du kan godt stå i en rettsal å skrike deg hes over hvor fælt og umoralsk du syns det er, men det er altså LOVLIG.

    Jeg vil mer enn gjerne ha sex med 16 år gamle jenter, det er bare å melde seg. Umoralsk, kanskje. Kriminelt, nei.

    2) Så er spørsmålet om det muligens var andre forhold involvert som LIKEVEL gjorde denne episoden «feil» slik at den bør omtales offentlig og slik at det bør få konsekvenser for Grande. Var gutten for eksempel ute av stand til å ta vare på seg selv? Var gutten medlem av Venstre/Unge Venstre slik at det var et skjevt maktforhold involvert? Stor aldersforskjell er i seg selv ikke noe problem! Hallo Arve Tellefsen og Trond Hegnar.

    Disse spørsmålene har resett så langt ikke gitt svar på. Og der står saken!

   • Line Kristin Woldbeck

    Hvor har du det fra at TSG skal ha drukket med og skjenket et barn? Om historien er sann, skjedde det i et stort trøndersk bondebryllup hvor det trolig var hundrevis av gjester og «alle drakk med alle». Det mest sannsynlige er vel at gutten skjenket seg selv.
    Ulikt maktforhold i denne sammenheng og som juridisk begrep er forankret i Arbeidsliljøloven (og den tidl. Likestillingsloven). Den omfavner selvsagt ikke rent private forhold.

  • Henning Nielsen

   Det er snakk om upassende oppførsel. Grande-saken kom i kjølvannet av Giske -saken, der det er mye av samme problemstilling. Lovbrudd har ikke vært tema i noen av sakene hittil. Leirstein & Ludviksen er noe annet og etter mitt syn mer alvorlig.

  • Svein Svendsen

   Denne NRK-journalistens løgner bør korrigeres:

   Løgn 1: Gutten var myndig –
   Myndighetsalder i Norge er 18 år. 16 år er seksuell lavalder, men like fullt er 16-åringer mindreårige, og dermed barn. Voksne skal være forsiktige med å ha sex med barn, om det er aldri så lovlig. Den umoralen som ligger der gir et godt nok grunnlag til å stille henne offentlig til ansvar for sin seksuelle vellyst.

   Løgn 2: ikke ulikt maktforhold –
   Grande var da, som nå, stortingsrepresentant. Som stortingsrepresentant var hun en del av landets mektigste maktorgan. Hun var en lovgiver, og hadde da som nå et nettverk i maktens øverste sirkler. Dette satt opp mot en mindreårig, som på toppen av alt var beruset, gir utvilsomt grunnlag for å konkludere med at det var et svært ulikt maktforhold mellom de to partene.

   • Terje Hauger

    Jeg kom i farta til å bruke begrepet «myndig» feil. Jeg mente selvsagt myndig i betydningen gammel nok til å ha lovlig sex.

    • Filosofie

     Det er jo ikkje slik at alle er moden eller klar for seksuell debut sjølv om ein har fyllt 16 år. Det er heller ikkje vanleg og heller meir uvanleg at den ein har seksuell omgang med i den alderen, er 39 år eller meir. Og det er nok meir enn alderen som skal vurdast her. Moral, etikk, handlingsforløp og kven som oppfordra til handlinga. Korleis var guten mentalt sett i forhold til alder og påverkning av alkohol, dermed begå ei handling han ellers aldri ville gjort. Uansett er dette ei sedelighetssak der ein godt vaksen person har hatt seksuell omgang offentleg i ein åker med ein person som er under myndighetsalder for både nyte og kjøpe alkohol. Greit nok at dette var eit bryllup i trøndelag der karsk og sjænk er vanlige flyt til slike festar, men det forsvarar ikkje slike handlingar, heller tvert om. Og heile ansvaret ligg på den godt vaksne personen, ikkje på guten på 16 år! Ein lyt òg ta i betraktning at karsk er heimbrent sprit og ikkje lovlig vare kjøpt på polet.

     • Terje Hauger

      Enig. Og dette burde resett ha prøvd å avklare før de offentliggjorde saken.

  • Profet1

   16 år og myndig?

   Jøss, det må gjelde egne lover og regler på Leinstrand.

   • Terje Hauger

    Jeg mente selvsagt over den seksuelle lavalder, det vil si myndig til å bestemme over egen kropp. Tror dette gjelder også på Leinstrand 🙂

  • Hustor

   Nårtid ble en 16 åring myndig?

  • Thom Thompson

   Er en beruset 16-åring myndig? Jeg bare spør. Over den seksuelle lavalderen, men beruset som han ikke hadde anledning til å være. Riktignok i en setting der han er omgitt av andre reelt myndige personer (som riktignok trolig også i stor grad er beruset og har sørget for å gjøre han beruset). Det er jo ikke rart at familien hans vil være anonym, det er flere i den saken som sviktet guttungen ved å sette han i den situasjonen.
   Skjevt maktforhold er i beste fall et meget relativt begrep. Selv den beste kan bli påvirket og la seg henføre av en annen person. Koker det virkelig ned til om han var medlem i unge Venstre? Så en politisk engasjert beruset 16-åring som er med i unge Høyre kunne blitt minst like imponert/sjarmert/forført eller hva en skal kalle det når han møtte Grande. Det er ikke så lett som at «et ligg gir posisjon i partiet/på jobben osv osv». Skjevheten kommer i utallige former og partitilhørighet eller ikke blir veldig teknisk.

 • Marie_Olsen

  «Pornoparagrafen» er en veldig utydelig og arbitrær straffeparagraf. For det som på folkemunne kalles pornografi er ikke nødvendigvis definert juridisk som «ulovlig» pornografi.

  F.eks.,
  1. hvis det defineres som pornografi, utfra kriteriene i paragrafen, så er det ulovlig å sende det til alle, UAVHENGIG av mottakerens alder.
  2. hvis avsenderen kaller det f.eks. «informativt», og det anses slik, da gjelder ikke forbudet.
  3. hva som er «støtende», er en subjektiv oppfattelse og derfor arbitrær rettslig tolkning.
  4. hvis det er pornografi som Medietilsynet har godkjent, gjelder ikke paragrafen i det hele tatt.

  En anklager kan jo bruke folkemunnet, men domstolen må forholde seg til lovens definisjoner og kriterier. Er det derfor ulovlig å sende «lovlig» pornografi til noen under 18 år, hvis det juridisk sett ikke defineres som ulovlig pornografi?

  Jeg mener loven bør endres og gjøres mere tydelig. Det er det beste for alle. For da unngår man folkedomstoler som ikke er konsistent med jusen.

  Paragrafen i sin helhet:

  § 317. Pornografi

  Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som
  a)utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi,
  b)innfører pornografi med sikte på utbredelse,
  c)overlater pornografi til personer under 18 år, eller
  d)holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling eller utstilling med pornografisk innhold.

  Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.

  Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

  Paragrafen gjelder ikke for film eller videogram som Medietilsynet ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig fremvisning eller omsetning.

 • Tor Anders Engen

  Hvis MSM sier at man kan ikke rapportere om sladder. Da kan man undre seg på hvor mye sladder som kommer fra MSM når det gjelder f.eks. Trump.

  Videre sier MSM at det er ikke gyldige kilder, hva den kan være. Litt underlig når media konstant rapporterer om ukjent (ikke navngitt) tjenestepersonell har hørt rykter at slik og slik er det der og der.

  Så kommer det «ingen seriøse media har nevnt det», som er noe underlig. At MSM ikke rapporterer om saken, derfor vil MSM ikke ta i saken, fordi MSM har ikke rapportert om det. Litt sirkel argumentasjon.

  • bno1953

   Tautologi 🙂 vennlig ment

 • Hanne Jensen

  Erna og Siv må etter hvert ha blitt kjent med ryktene. Når de vurderer om de skal ta Grande med i regjeringen så må de også ta med i beregningen om denne saken kan være sann. Selv om det ikke i dag er noen som har stått frem offentlig og fortalt hva som hendte, kan de aldri være sikker på om det ikke skjer på ett eller annet tidspunkt. Og da er det litt kjedelig om Grande sitter i en eller annen viktig stilling i regjeringen. Her gjelder det å holde saken varm og spre den så godt det lar seg gjøre.

  • skogalv

   Tja, jeg er ikke så sikker på det.
   Når Erna på stakkato tåkelur-bergensk raust fastslår at regjeringen ikke lar seg styre av løse rykter, så nikkes det over hele landet og saken er død. Igjen.

   Jeg tror saken kommer til å dø hver gang, men at den vil være blant oss til evig tid som zombie.

 • Marit

  Veldig bra skrevet. Det er ikke mulig for Grande å slippe unna, for mange diskuterer det og det spres til stadig fler. Snart går det til utenlandske facebookvenner om det ikke alt har gjort det.

  Et eneste bilde fra hennes samleie med det som er et barn vil medføre skandale verden over og selv Trump vil sikkert twitre om det. For Trine Grande du kaller nemlig asylsøkere under 18 år for barn og denne gutten var kun 16 år og i dine øyne et barn!

  Et vitne som får dårlig samvittighet er nok til at saken er et varsel. En person som ikke holder ut å tie mer kan gå til politiet og si at gutten var for full eller han forsøkte å protestere. Det er nok og da vil hele MSM faktisk få store problemer. De kan ikke skylde på at de beskyttet gutten, det er Grande de beskytter.

  Om man holder den nå voksne gutten helt anonym, så vil det gi ham en følelse av å kunne gå videre med hevet hode ved å få en offentlig unnskyldning fra Trine Grande. Han vil forstå at det er hun som gjorde noe galt, der hun utnyttet en sårbar gutt, når hun går vekk ifra alle verv som Leirstein gjorde. Det står respekt av en som tar på seg ansvaret for det man har gjort,det gjør ikke Grande. Hun sviktet helt gutten og sikkert foreldrene til gutten også dengang og nå idag. Så for hans skyld så bør saken anmeldes og varsles. Jeg vil anbefale ham det, for se på han som varslet om Leirstein, media skjermet ham og ingen vet hvem han er.
  Det var nemlig moralsk galt og umodent det Grande gjorde. Det var ikke en leder, stortingsrepresentant eller en mulig minister verdig. Hun kan ikke representere folk eller Norge.

  • Henning Nielsen

   Spekulativt. Vi vet absolutt ingenting om Grandes forhold til gutten og hans familie, ikke da, og ikke nå. Kan like gjerne spekulere i at alle syntes det var et morsomt innslag i festlighetene.

   • fleinkantarell

    Nettopp. Derfor burde MSM grave litt for å få fakta på bordet, men de gidder ikke. Det er jo jobben deres for svarte. Følge rykter for så si: alle parter og vitner aviser at noe har skjedd, saken legges død, takk skal du ha. Eller journalisten har et scoop. Om ikke så vill ryktene bare fortsette å surre rundt og vokse seg større. Det vill ingen. Varer nok ikke lenge før dette har vokst til en fullskala gangbang….

 • Terje Hauger

  Bestem deg. Var han 16 eller var han ikke 16?! Hvis han var 16 så var han over den seksuelle lavalderen!

  Og hvordan vet du at gutten var «ute av stand til å gjøre rede for seg»? I så fall var det jo trolig snakk om en voldtekt. Hvor har du disse opplysningene fra? I Norge dømmes folk på grunnlag av bevis, ikke på grunnlag av påstander fremmet i et diskusjonsforum. Forstår du dette?

  • Gerhard Isaksen

   Prøv å lese innlegget en gang til, nøye!
   «…muligens ute av stand til å gjøre rede for seg.»
   «PS. Med forbehold om at opplysningene som har kommet frem i denne saken er riktige. DS.»

   For øvrig: «I Norge dømmes folk på grunnlag av bevis»

   Greit nok, men dette gjelder vel ikke for varslere? Da skal vel alle tros uten kritisk sans i det hele tatt?

   «Var han 16 eller var han ikke 16?!»

   Hmm, tror ikke du helt oppfattet mitt ordspill eller lek med ordene der. 😉

 • Halvor Olsen

  Dette ender nok med at Grande belønnes med en posisjon som vår nye kulturminister, som jo også innebærer ansvar for mediepolitikken. Det er ingen hemmelighet at Venstre har vært et meget sterkt talerør for høy pressestøtte. Sitter man som redaktør og i realiteten overlever på grunn av pressestøtten så er det kanskje ikke Skei Grande man først og fremst ønsker å bruke tid på å angripe?. NB: Dagbladet, Aftenposten og VG mottar ikke pressestøtte (de har kun momsfritak for papiravisproduksjonen – og antar dette er marginalt for dem).

  BREAKING NEWS 😉
  Den nåværende regjering ville kutte 25 millioner i pressestøtten for 2018, men dette ble FULLT ut reversert i budsjettavtalen etter press fra Venstre (og Krf). Er det nå blitt «pay-back time» for pressen ? Blir uansett spennende å følge med på hva Grande foretar seg om hun blir kulturminister med et direkte ansvar for støtten. Følg med – følg med – dette blir interessant !

 • Sofus

  Det er faktisk forskjell på å sende porno til noen under den seksuelle lavalder, og det å ha sex med noen som er over den seksuelle lavalder…

  Likefullt, voksne mennesker som ikke kan tøyle driftene, kan neppe tøyle seg generelt.

  Makt beruser og korrumperer. Og FrP da, som er vårt fremste moralske politi hva forbrytelse og straff angår…

  Glad jeg slipper å se denne silkeklysa på tv fremover, iallefall. Han sitter i styret for Østfold Bompengeselskap også… Også fra FrP, da gitt, som hater bomringer og offentlig styre… igjen…

  Muligens det partiet som har svelget flest kameler kun for å få noen ministerposter.

  • Truls

   Funket ikke for Søviknes, han hadde ikke engang statsrådspost! Vi må ta likestilling på alvor, Bjurstrøm, hva er din kommentar?

 • Jan Ulvesten

  Det er noen forskjeller her også da.

  Det ene er i grunnen bare et gammelt rykte som man ikke har annet enn reset’s ord for at det er hold i.

  Det andre er en håndfast bevis hvor NRK besitter en kopi av mailen og hvor forholdet er erkjent.

  Ingen av de beskrevne forhold er ulovlige. Umoralsk ja, men det springende punkt er i politisk kontekst om noen utnyttet sin stilling for å oppnå noe.

  For man kan jo synes det er heslig om en da 40 år gammel person påstås å ha sex med en 16 år gammel person. Men uten politisk kobling så er det faktisk ikke politisk maktmisbruk.

  Å sende porno til en yngre partikollega blir litt annerledes. Det er maktmisbruk dersom mottakeren egentlig ikke ønsker det, men ikke tør si fra av redsel for å miste oppmerksomheten.

 • Terje Hauger

  Var Giskes jenter under 16 år? Eller var det et skjevt maktforhold mellom Giske og jentene? Hvis Giske var minister og jentene var medlemmer av AUF, så er vel svaret ja? Og dermed så har saken offentlig interesse.

  Jeg har kun videreformidlet NRK-journalistens begrunnelse for ikke å offentliggjøre saken med Grande. Her må jeg stå til ansvar for bermens krav om at Grande må korsfestes uavhengig om hun har brutt norsk lov eller ikke. Det er kvalmende. Men heldigvis – gatas parlament dømmer ikke folk til straff i Norge, det er det domstolene som gjør, og takk faen for det!

  • Olaus Trøgheim

   I norge er det nå Kvinnenettverket som dømmer. En 23-åring er en voksen person.

 • Line Kristin Woldbeck

  Seksuell trakassering er ulovlig, iht. Arbeidsmiljøloven (og den tidl. Likestillingsloven). Hvorvidt han har bedrevet seksuell trakassering er opp til jurister å avgjøre. Uavhengig av dét har han brutt AP’s eget regelverk.

  • Olaus Trøgheim

   Sitter du med ekstra informasjon? Ingen kaller det en tilfellet vi vet om for noe annet enn klein sjekking. Det er ingen som mener det var ulovlig. Hun var ikke hans ansatte eller organisatorisk underordnet ham. Så det er i følge deg greit å ta livet av en mann pga dette? AP kan selvsagt sparke ham som tillitsvalgt. Men ta livet av ham? Hva feiler det deg?

   • Line Kristin Woldbeck

    Det er en ren saksopplysning, verken mer eller mindre. At du klarer å lese noe helt annet ut av det, må stå for din egen regning.
    Dette er da ingen hemmelighet, det har vært offentlig belyst gjennom TV-intervjuer med Støre, medias gjennomgang av AP’s advokaters juridiske betenkninger mm. Om ikke vedlagt link skulle være tilstrekkelig, er det ikke vanskeligere enn å google:
    «Konklusjon til Aps advokat er er krystallklar på to av de mange varslingene Ap-leder Støre har mottatt:
    «Etter en samlet vurdering av de beskrivelser som er gitt,
    finner vi at det med stor grad av sannsynlighet må legges til grunn at det foreligger tilfeller av seksuell trakassering begått av Trond Giske mot KVINNE 1 og KVINNE 2», heter det i den juridiske betenkningen VG har fått tilgang til».
    https://www.vg.no/nyheter/innenriks/aps-advokat-mener-giske-sannsynligvis-broet-loven/a/24217453/

    • Olaus Trøgheim

     Du innrømmer altså at du ikke har noen egen ny informasjon. Mao du har ikke kommet med en saksopplysning. Men ren synsing. På bakgrunn av rykter om hva innleid hjelp hos AP mener om saker hverken du eller vi kjenner noe til og uten at Giske har fått lagt fram sin versjon slår DU fast at det er begått ulovligheter. Du er helt i kjernen av problemet i denne saken; forhåndsdømmingen. Samtidig beskylder du Støre for ikke å anmelde ulovligheter.

     • Line Kristin Woldbeck

      ??? Du godeste!
      Nøyaktig hva i denne setningen er det du ikke forstår?
      «Hvorvidt han har bedrevet seksuell trakassering er opp til jurister å avgjøre».

 • skogalv

  Vi, det vil si de fleste av oss, vet lite eller ingenting om denne saken utover hva vi har lest i Resett. Det hevdes at hverken gutten eller familien ønsker å forfølge saken. Vi vet ikke om fru Grande har bedt gutten og/eller familien om unnskyldning, noe det godt kan tenkes hun har gjort – hvis det var noen sak. Vi vet heller ikke om noen slik sak er blitt behandlet i Venstre, ev. om partiledelsen hadde kjennskap, men lot det skure. Heller ikke vet vi om en slik sak om usømmelig offentlig atferd i denne åkeren ble anmeldt til politiet.

  Så hva har vi? Var FSB blant tilskuerne og filmet seansen? CIA?

  Hvis ikke minst en, men helst to eller flere, står frem under fullt navn og bekrefter historien, er det en ikke-sak. Sorry. Juridisk er saken foreldet (usømmelighet, ev. skjenking av mindreårig) og politisk er den også stein dau: skulle noen forsøke å bruke den mot fru Grande, kommer de høyst sannsynlig nøyaktig like langt som Resett hittil har gjort.

  Hvis påstanden om fru Grande er sann, kan vi i det minste slå fast at Venstre er et svært liberalt parti. Sosialliberalt da, selvsagt.

  • Leif

   Jeg slutter ikke å forundres over at Resett (redaksjon + kommentarfelt) ikke vil eller klarer å se forskjell på denne saken og de andre som er blåst i pressen.

 • Einar Hove

  Ja om vi er heldige blir vi alle pensjonister en dag. Skandalen er at MSM legger lokk på et tydelig overgrep.

 • Astraios

  Media og NRK er alltid selektive når de går til angrep på sine politiske motstandere. Frp har alltid vært hatobjekt nr. 1 hos venstresidens presse – og det ble alltid pøst på med sexhistorier og annet for å sverte Frp.

  Men så kom ordføreren fra Vågå, deretter Ingebriktsen og nå Giske. Boomerangen rammet venstresiden rett i bakhodet.

  Men trollene reiser seg igjen, noe forslått men turer frem. Endelig fikk de noe på Frp, så på Unge Høyre men Trine Skei Grande (og Karianne Solbrække i TV2) er kvinner og fra parti som støtter pressestøtte – så de ties ihjel. Kampanjen om å fjerne menn fra politikken er viktigst.

  Forklaringene fra journalistene er som vanlig vage og dobbeltmoralske – det er «stor forskjell» må vite på en fra Frp og en fra Venstre.

  • Leif

   Du lever tydeligvis i din egen verden. Det er ingen forskjell i pressen på politikere og partier når det gjelder skandaler eller ulovligheter. Du lager konspirasjonsteori ut av ingenting. Hadde pressen ønsket å beskytte Ap så hadde de behandlet Giske-saken på en helt annen måte. Kommer det en sak fra SV (og det gjør det sikkert), så vil pressen forfølge den. Det samme med Høyre nå, KrF for en stund siden, og Sp i dag. Helge Solum Larsen fra Venstre fikk sin sak blåst i pressen i 2015, etter at det ble kjent at han hadde voldtatt en 17-åring. Han døde senere samme år.

 • Aleksander Brestrup

  Politikere er ofte strekt påvirket av press fra utsiden. Du peker på et interessant tilfelle…

 • triste greier

  At Grande ikke forstår at lenger hun tier, værre blir det. Dette kan de ikke bare feie under
  teppet. Og at nesten all media ikke tør å skrive om det, er en skam for hele landet. De prøver
  å vri seg unna med at de ikke skriver om «rykter», selv om de vet at dette skjedde.
  Feiginger, alle sammen eller har de kanskje fått munnkurv ? Jeg begynner snart å lure.
  Sende alt til de største europeiske aviser, med overskrift om den feige norske media
  ville vært det beste. Sannheten er aldri feil. Hvorfor må så mange late som om de er
  bedre enn de er ? Og Erna, hvorfor tier hun ?

 • Kalif Ornia

  Var denne gutten medlem av unge venstre på daværende tidspunkt? Kan noen svare på det? Dersom svaret er ja vil handlingen til TSG kunne straffeforfølges.

 • Kjell Pettersen

  Nå viser det seg at Leirstein har foreslått trekantsex med en 15 år gammel gutt.
  Lurer på hvem i alle dager som styrer dette landet, sexgærne, pedofile fylliker hele gjengen.
  Det er jo helt vilt, og det ser ut til at parti spiller ingen rolle.
  Å drikke seg dritings og «få seg noe» ser ut til å overskygge alt.
  Blir kvalm.

 • zandman

  Kanskje resten av gjengen på tinget og i pressen synes synd på Grande.
  Kanskje det var hennes eneste mulighet til å få seg noe.

 • KriKra

  Ser ikke helt forskjellen all den tid Resett fortier saken om fotballtreneren.

 • Solfrid Cristina Hammersmark K

  Nå får dere i all anstendighets navn slutte. Det er ingen varsler i denne saken. Bare rykter. Folk jeg kjenner innen miljøet har snakket om Giske i et par år, og sagt at med hans oppførsel var det bare et tidsspørsmål før det smalt. Helt uavhengig av #Metoo. Dette andre kjente de ikke engang som rykter. Om det finnes noen kjerne av sannhet, kommer det frem før eller senere.

  Og hvis dette bare er bakvaskelser – som jeg har mistanke om at det er – så har dere trakassert et uskyldig menneske lenge.

  Nok er nok.