En afghansk familie. Illustrasjonsfoto: HOSHANG HASHIMI/ AFP
annonse
annonse

Afghanske ungdommer og voksne mener at voldelig disiplinering kan være nødvendig. Dette fremkommer i en ny undersøkelse utført blant familier i seks provinser, som har kartlagt folks holdninger. Dette rapporterer forskning.no

Kartleggingen er en oppfølging av FNs barnefonds tiltak for å skape bedre levekår for unge i Afghanistan. 916 unge og 454 av foreldrene deres ble intervjuet i 2016. Familier fra ulike sosioøkonomiske forhold er blitt intervjuet, og det er konstatert at inntekt ikke hadde noe å si for de generelle holdningene til vold. 

I undersøkelsen er det avdekket at syv av ti foreldre synes det er akseptabelt å slå, mot åtte av ti barn. Altså tar barn til orde for voldelig disiplinering og fysisk avstraffelse oftere enn sine foreldre. Både foreldre og barn mener at barn særlig bør straffes om de krangler med foreldrene.

annonse

Lærere kan også slå elever, dersom de ikke har gjort leksene sine, mener syv av ti unge afghanere. Halvparten av foreldrene synes barna fortjener å bli slått dersom de kommer for sent på skolen. 

Det er tidligere konstatert at vold mot kvinnelig ektefelle er utbredt og sosialt akseptert. Ni av ti voksne afghanere synes vold mot kvinner i ekteskapet kan rettferdiggjøres under visse omstendigheter, ifølge en annen rapport fra FNs barnefond. 

Ifølge den nye undersøkelsen mener syv av ti ungdommer at en mann kan slå sin kone, for eksempel om hun er kranglete eller forlater hjemmet uten å gi mannen beskjed. Flere enn fire av ti gutter mener også at hun fortjener straff, dersom hun nekter å ha sex med ektemannen. Blant foreldrene er det noe overraskende flere kvinner som aksepterer vold mot kvinner og flere menn som aksepterer vold mot menn.

Undersøkelsen konkluderer med at det er få forskjeller i synet på vold mellom folk med og uten utdanning.

annonse

En av forskerne, Robert Blum ved Johns Hopkins University i USA, påpeker derfor at det må mer til enn økt utdanning for å få bukt med disse holdningene. 

– Det finnes flere programmer for å endre kjønnsnormer som virker lovende i andre land, sier han til forskning.no

Det er ikke første gang voldelige tendenser i det afghanske samfunnet blir omtalt i Resett. I den såkalte Eikrem-saken var det nettopp uttalelser om afghaneres aksept for vold som utløste refs og kritikk av forsker Øyvind Eikrem. 

I september ble førsteamanuensis Eikrem fra NTNU intervjuet om dobbeltdrapet på to afghanske asylsøkere i Trondheim. Under intervjuet påpekte forskeren at voldelig disiplin er utbredt i Afghanistan.

– Et viktig poeng er her at en del av migrantene er vokst opp med krigslignende forhold. Mange kommer fra stammekulturer i det midtre Asia, de er vant til streng disiplin og vold i barndommen. Slikt vil prege deres psykologiske funksjon og hvordan man responderer på situasjoner, slik som konflikter og uenighet. Det er nok vanskelig for nordmenn å forstå at det er mulig å vokse opp slik, som gjerne er regelen her. 

annonse

Uttalelsene vekket sterke reaksjoner ved Institutt for sosial arbeid ved NTNU, der ledelsen kalte Eikrem inn på teppet. I tillegg skrev 44 studenter under på et opprop mot forskeren, der de hevdet at han med sine kommentarer bidro til å spre «fremmedfrykt og intoleranse mot innvandrere».

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon