Illustrasjonsbilde. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse

Og, i dette perspektivet er jeg imot islam og for kristendom. Så enkelt er det. Men det gjør meg ikke til en ekstremist, kun en forkjemper av vårt kjære land og likhets kultur.

Nettstedet Document annonserte gjesteskribenten Farjam Movafagh 21/3/19 gjennom disse ordene:

– Det er ikke noe problem å bedrive religionskritikk og fordømme drap på uskyldige. Man kan til og med godt bedrive begge deler ut fra de samme humanistiske motivene.

annonse

Dette fremkom under den megetsigende overskriften: «Man kan trygt si at volden er iboende i islam» hvor Movafagh sterkt advarte, om «islam-fortiden som nåtidens fremtid». Samt at islam har gjort kvinnen til nærmest en seksualisert gjenstand som kan eies og brukes av mannen. Man skulle logisk tro at halve vår befolkning ville protestere.

Les også: Cemal Knudsen: Ateistene her i vesten beskylder meg å hate mennesker når jeg kritiserer Islam

Men dessverre gjennom ideologisk tildekning har riksmediene stort sett forhindret dem fra å forstå det.

Jeg er ingen filosof, hvem er egentlig det. Men jeg ser hva jeg ser, faktisk før hjernen en gang rekker å resonnere. Slik er vi mennesker, og godt og naturlig er det. For gjennom «første inntrykket» har naturen og evolusjonen lært oss å reagere lynraskt og intuitivt på våre omgivelser.

Som i jungelen gjelder det ofte forskjellen på å leve eller dø. Derfor skal vi tro på våre øyne og se dagens reelle virkelighet, heller enn å lytte til allslags pretensjoner og/eller argumentasjoner som politikerne og MSM serverer oss. Gjennom TV og ellers. Terror er makt. Derfor, gjennom sine grusomme videoer, viser islamistene vestens demokratier og sine motstandere hva de gjør, ja er istand til å gjøre i sin kamp for Allahs verdens-herredømme.

For mange land er dette blitt trusselen. Men «galskapens» forkjempere i vesten vil ikke

annonse

la oss se slike videoer. Minst fordi de vil «forskåne» oss, mest fordi de ikke vil innrømme, ei heller synliggjøre sin egen forfeilede politikk, samt verdens virkelighet. Altså, klar sensur av virkeligheten, og at terror er islamistenes maktmiddel til underdanighet fra oss. Synliggjort herved er samtidig politikernes ryggende hjelpeløshet og feighet, samt et fraværende reellt forsvar av land og folk, søkt skjult gjennom godhets pretensjon.

Les også: Den muslimske trusselen mot ytringsfriheten kan ikke stoppes uten kamp mot islamisering

Vi behøver faktisk ikke være hverken professor, såkalte samfunnsviter (sosialistiske som de fleste er) eller politiker. Bare folket får seg servert sannheten greier den alminnelige mann og kvinne i Norge utmerket godt selv å vurdere hva som er best for dem. Et annet ord i denne forbindelse er folkedemokrati noe riksmediene og politikerne i sitt konsensusfelleskap har kjørt på dunken.

Et eksempel var folkets to ganger nei til EU fordi det åpenbart ville frata oss selvråderetten, såre enkelt å forstå. «Ekspertene» derimot høyt på strå på begge sider av den politiske skillelinjen tok skammelig feil. EØS ble deres bakdør inn i EU, det ser vi nå. Det sunne gamle bondevettet har alltid vært på folkets side, opp mot høytflyvende besserwissere. Når disse hverken har Gudsfrykt eller magamål må det gå galt. Det ser vi til de grader idag når riksmediene ikke bare «holder med», men selv har skapt dette livsfarlige konsensusfelleskapet bestående av fordels-folk, for det aller meste, dem selv inkludert.

I de blindes verden er den enøyde kongen.

annonse

Derfor «raser» riksmediene over, og nå mot de nye nettstedene. Dette det «andre øyet» det publiserer det vi «blinde» ellers ikke skulle få se, enn si vite.

Eksempelvis argumenteres det politisk alltid med aksent på det positive, ikke de mulige medfølgende og negative nedsidene. For da kunne politikerne få stemmene mot seg. Tenk det, det påståtte folkedemokratiet er blitt de forblindedes skinn-demokrati.

Les også: Liberale nasjonalstater er under press

Ytringsfrihet til folket er blitt farlig, for hvem? Jo, det kunne føre galt avsted for de stakkars maktpolitikerne. Husk da hvordan Gro Harlem Brundtland nylig ordla seg; folket måtte informeres selektivt. Og nettopp med slik  «selektivitet»  har hun og hennes likesinnede etterfølgere informert oss om den multikulturelle berikelsen. Samt løgnen om lykkelig integrasjon.

Og det til tross for verden godt advart mot islam helt fra Winston Churchills tale i Aden syd på den arabiske halvøya rundt 1898. Og senere fra de mange andre med praktisk erfaring fra islamske samfunn. Men, ut fra egne-egoistiske-politiske hensyn skyver besserwisserne alle disse advarsler til side utefra ønsket, påståelig, om et enklere håndterbart/mindre utdannet folkeslag, for ikke å si stemmekveg. Jammen fikk de rett her også.

Løgnen anvendt igjen denne hykleriske godhets pretensjonen.

Vi som argumenterer folkets og landets fordel, samt sannhet, fremstilles som folkefiender.

Som nå skal sensureres og straffes gjennom en avskrekkende ny og strengere rettspraksis. Men har vi folket fått være med på å bestemme denne nye straffen mot oss selv?

Nei, vi skal bare «selektivt» straffes vi, for vår frimodighet. Og kun fordi den ikke passer makten som rår. Igjen, hvor er folkedemokratiet blitt av?

Les også: EU: FNs migrasjonspakt skal allikevel være bindende, også for de land som ikke har skrevet under

Hele dette forfeilede samrøret er blitt til – som jeg uttrykte det i en annen sammenheng – hakket før diktatur. Hele den vestlige verden rygger for islamismens makt, det viktigste unntaket er denne «forferdelig» Donald Trump som til og med er kristen.

Nei fysj han må vekk som spesielt farlig, fordi han har «beskjemmet» våre svake politikere. Samt forkludrer det skinnende Soria Moria-kalifatet i horisonten. Trump er blitt globalistene, sosialistene og liberalistenes værste fiende.

Men jeg holder med ham, selv for alle hans menneskelige svakheter. Mon tro virkelig verre enn de andres?

Takk til Trump som tør stå opp mot det amerikanerne kaller The Deep State som er det udemokratiske samrøret og den overnasjonalt dårlig skjulte fasaden representert av Davos-gjengen av selvgode besservissere. Disse og EU, selvsagt alltid til egen fordel.

Litt avlat gjør de gjennom veldedighet for å kunne fortsette som de internasjonale finans-operatørene de fleste er. Jeg føler meg på lag med SV akkurat i den sammenheng. Men kommunismen og sosialismen, den har selv Russland og Kina forkastet, annet enn som makt-fasade. Noe Trump nå med vitende vilje bruker for alt det er verdt – nemlig det skakkjørte Venezuela som et skrekkens eksempel. Overhodet ingen kan fornuftig motsi ham.

Avslutningsvis og faktisk, intet sosialistisk land har bevist sin fortreffelighet, og alle islamistiske land uten unntak er dysfunksjonelle diktatoriske stater. Observer med dine egne øyne og ha tiltro til dem, langt heller enn allslags forførende ord og argumenter.

For «forførerene» der ute er ikke opptatt av makt til deg, men over deg. De utnytter folks enfoldighet for selv å kunne berike seg – i en løgnernes verden. Så husk vær ekstra skeptisk mht konsensus-fellesskapet, og bruk øynene overfor en politisk verden av bedrageri. Norsk konsensus likeså.

Takk.

 

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.