Vassdragsmuseet Labro sør for Kongsberg der Numedalslågen renner forbi. Her ser vi tømmerrenna som tok tømmeret sikkert forbi fossen rett ved. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
annonse
annonse

Kongsberg kommunestyre har nettopp enstemmig erklært «klimanødssituasjon».

De er neppe klar over at de neppe kunne gjort noe bedre.

Vi er nemlig i en ekstrem nødsituasjon ikke bare her i Kongsberg, men i hele den vestlige verden når det gjelder klimaet.

annonse

Uvitenheten, vrangforestillingene og hallusinasjonene har aldri vært så store og altomfattende som nå.

Når du tror det ikke kan bli verre, finnes det på noe enda mer outrert. Nylig ble friluftsliv bannlyst av MDG pga klimautslippene. Seriøs forskning slipper ikke til i media, og de store avisene og mediehusene er verre på propaganda enn den mest hjernedøde kommunistpropagandaen fra Sovjettiden. Lettlurte barn og ungdom blir fortvilte og går med klimaangst, og mange voksne med dem. Det er på tide å gjøre en innsats for å få bukt med nøden, mangelen på saklig kunnskap og informasjon, en mangel som det norske skolevesen har nøret opp under i mange tiår, gjennom heller å gjøre elevene dumme enn kloke, heller kunnskapsløse og følelsesstyrte enn kunnskapsrike og fornuftige, heller lettpåvirkelige og historieløse enn sikre og avbalanserte. Hyl og skrik er dagligdags læring mens vitenskap og filosofi har druknet i kvasivitenskap og populisme.

Les også: Trøndelag erklærer klimakrise

annonse

Nå har tiden kommet for et krafttak for folkeopplysning. For spredning ikke bare av seriøs forskning, men også for ballast i form av kunnskap om historie og argumentasjonsteknikk og logikk og kunnskap om forskjellige tankesystemer i form av religioner og ideologier slik at barn, unge og voksne kan vurdere det som serveres dem i media i beste 1984-stil.

Sannheten er forøvrig at slett ikke alle kommunestyremedlemmene var begeistret for dette. En av dem skriver til meg: «Ja, det kom opp en interpellasjon fra MDG og SV. Avstemmingen ble som den ble og [jeg] burde sikkert stemt imot.»

En annen skriver til meg: «Jeg er i **** og deltok ikke på møtet i går. Leste om saken på nettet og fikk helt ærlig, fullstendig hakeslipp. Ville aldri i verden vært med på å stemme for denne «erklæringen». Det virker jo fullstendig vilt».

En av representantene unnskylder seg på vegne av partiet sitt: «Jeg kan levende forestille meg overskriftene i Laagendalsposten dersom vi hadde stemt mot». Altså: Det er så stigmatiserende å være mot klimavrøvlet at man stemmer for en imbesil resolusjon heller enn å ta krangelen med de andre politikerne og lokalavisen.

Hørte jeg ordet «integritet» bli nevnt? Ikke det. Nei vel.

En av varamennene skriver til meg i rolig og avbalansert stil: «1) Det stemmer at jeg er varamann og listekandidat nå, for ****. 2) Det finnes ingen klimanød i Kongsberg. Jeg stiller meg avvisende til klimakrisen som er hausset opp».

Mens en annen av listekandidatene til årets valg skriver til meg: «Jeg tror det må være mange som tror de må stemme for sånt forbanna helvetes vås for ikke å bli stemplet. Hvem er verst, fanatikerne eller disse forbanna feigingene?»

Listekandidat Inge Spangelo kommenterer på Laagendalspostens artikkel: «Jeg erklærer herved klimapsykosekrise i Kongsberg kommunestyre. Dette er fullstendig absurd. En global klimakrise, som det er god vitenskapelig dokumentasjon for at IKKE eksisterer, har selvsagt ikke et kommunestyre mandat eller kompetanse til å erklære. I så fall; Hvordan har de tenkt å håndtere denne krisen. Ansette klimapsykologer? Forby dieselbiler å kjøre inn i kommunen? Forby tungtransport inn til bedriftene i næringsparken? Eller rett og slett forby parkering i sentrum? Særlig bør da alle kommunestyrerepresentantene som har stemt for dette åndssvake sludderet forbys å bruke bil til kommunestyremøtene. NB! Dette må selvsagt inkludere El-bil også. Det er ikke dokumentert at det er noe mindre totalutslipp i livsløpet til en El-bil.»

annonse

Les også: Er elbilen redningen?

Kongsberg har det med å surre med omdømmet. Nylig var det stort oppslag i Teknisk Ukeblad da redaktøren hadde fått med seg at det var kommunestyrestrid om velkommen-skiltene inn til Kongsberg. Han hadde ikke fått med seg at striden gjaldt estetikken på «Velkommen til Teknologibyen Kongsberg»-skiltene og trodde enkelte av partiene ikke ville at byen skulle være Teknologibyen. Det hele ble en lang raljering om hvilken by som skulle overta for Kongsberg, som vitterlig har litt av hvert å skilte med på teknologisiden. Dermed gikk lokale partipolikere ut i beste provins-stil og det ble en slags øvelse i hvem som forsvarte Teknologibyen mest.

Etter at mange politikere og andre forståsegpåere hadde uttalt mye dumt i lokalavisen, kom TU tilbake og erklærte at de hadde tatt feil, og så datt hele striden litt sammen.

Men det som ikke kom frem, var at fra noen av partiene, særlig på rød og grønn side, kommer det til stadighet leserbrev i lokalavisen om den fæle våpenteknologien som vi må slutte med snarest, for da vil alle våre fiender bli snille og vi kan leve i fred og fordragelighet. Våpenteknologien bringer imidlertid milliarder i omsetning, så realismen i å slutte med den er neppe stor.

På samme vis er politikerne på begge sider og i midten skjønt enige om at vi før eller senere må stenge igjen olje- og gasskrana, men de kan liksom ikke si dette høyt til den teknologien som er størst i byen og som bringer inn titalls milliarder, og uten hvilken vi ikke får utvinnet olje og gass i Norge. Men de er imot den, og den må jo vekk dersom det er en alvorlig klimanødsituasjon i verden.

Vi har også utvikling av fly-teknologi i byen, og lokalpolitikerne, særlig de grønneste og rødeste av dem, er jo helt mot bruk av fly fordi det ødelegger miljøet.

annonse

Så jeg tror vi kan slå fast at lokalpolitikerne i Kongsberg i alt overveiende er teknologifiender. Men de ønsker seg en eller annen grønn teknologi som er på forsøksstadiet og synes derfor de fortsatt kan stå ved uttrykket Teknologibyen.

Denne har de fått. NVE har gjort den sørlige delen av kommunen til forsøksfelt for kjøttkvernteknologien som reises opp i form av enorme vindmøller. Det lokale Universitetet i Ytre Midtre Indre Sørøst-Norge har visstnok fått midler til å arbeide med hvilke vindmøller som er mest effektive til å hakke ihjel fugler og flaggermus. Lokalpolitikerne er begeistret, særlig Miljøpartiet de Grønne, som visstnok har bedt om at alle bøter som ilegges folk som dreper skjærer og mus med musefeller skal gå til å reise vindmøller.

Les også: Frp mener økte klimagassutslipp skyldes innvandring og befolkningsvekst, anklager MDG og SV for å spre skremselspropaganda

For MDG lokalt har uttrykt at de «samler seg om vindkraft!» (LP 27. mai 2019). Til tross for de enorme ødeleggelsene, naturinngrepene og myrderiene av utrydningstruede arter, for at de rikeste av de rike skal bli enda rikere på bekostning av befolkningen.

Det kan bare skyldes en ekstrem klimakunnskapskrise.

Når grønt og rødt blandes, blir det brunt. Om det blå og det gule blander seg inn, fortsetter det å være brunt. Det husker jeg godt fra formingstimene på grønnskola i 4. klasse. Det var en åpenbaring å se at når fargeblandingen først hadde blitt brun, da var det umulig å få tilbake de andre fargene.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon