Halvor Fosli: Alle partiene vil bekjempe terrorisme, debatten handler om virkemidler. Og da må alle kunne snakke fritt, uten å mistenkeliggjøre hverandres motiver

Emilie Clarice Schäffer: Den offentlige debatten rundt viktige spørsmål er i ferd med å besudles av “politikere” uten folkeskikk. Bidrar disse politikerne til annet enn politikerforakt?