Vi må kreve sosial aksept og toleranse for Fremskrittspartiet