Portrettet: Maria Zähler

Christian Mikkel Dobloug: Slike artikler som Shurika Hansen her skriver eller som Maria Zähler og Helge Lurås bidrar med er en av grunnene til at jeg bruker hundre tusenvis av kroner på Resett hvert år som «investor» i samfunnopplysning, ytringsfrihet og demokratibygging