Grooming og voldtekt av unge jenter – dette må dere som foreldre dessverre få vite fra andre enn myndighetene

Organisert grooming, voldtekt og videresalg av europeiske kvinner og barn – vår tids nye tabu

Ofre for muslimske voldtektsgjenger snakker ut – gjenger misbruker fortsatt jenter i Rotherham